Akademie sociálního umění Tabor

Otevírané obory ve školním roce 2017 / 2018 | Přidáno 2016-02-26 20:04:03 | detail

denní studium 2017 / 2018:

kombinované (dálkové) studium 2017 / 2018:

O přijímacích pohovorech →                                                                     Reflexe studia Akademie od některých absolventů →

Proč jít studovat Akademii... | Přidáno 2015-05-25 17:19:21 | detail

Myslím, že pro mne byla na Akademii velmi důležitá biografická práce. Je to největší dobrodružství, jaké může člověk zažít. Luštit tajemství vlastního osudu. Kdo jsem, odkud jsem přišla, kam směřuji. Je to cesta odvahy, síly a pokory (...) přečtěte si celý článek →

Zdena Bouchalová, v spoučasnosti majitelka nekuřácké
a nealkoholické Kavárny U Madony, Český Brod

Valná hromada | Přidáno 2016-10-17 19:53:16 | detail

Zveme všechny členy spolku Akademie sociálního umění Tabor na valnou hromadu, která se bude konat v pondělí 27. února 2017 od 15:00 hodin v sídle Akademie sociálního umění Tabor, Španělská 10, Praha 2, Vinohrady.

Den otevřených dveří | Přidáno 2017-01-25 23:41:06 | detail

23. února 2017 od 14:00 hodin

Dny otevřených dveří probíhají v prostorách Akademie Tabor, Španělská 1073/10, Praha 2.

V rámci dne otevřených dveří máte možnost setkat se s lektory a studenty Akademie Tabor, ptát se na cokoliv, co Vás zajímá. Máme pro Vás připravenu prezentaci uměleckých prací studentů a profily absolventů. Dozvíte se, jak se Akademie Tabor vyvíjela, o co v současnosti usiluje a kam směřuje. Představíme Vám důležité aktivity, na kterých se Akademie Tabor podílela a kde dnes působí její absolventi.

Zájemcům o studium umožňujeme po předchozí domluvě na telefonních číslech 731 11 73 70 nebo 233 382 494 zavítat přímo do výuky. Rovněž je možné s denními či dálkovými studenty spoluprožít i celou výukovou epochu. Již vypsané pozvánky na jednotlivé epochy sledujte také v sekci „Kulturní akce, semináře“.

Reflexe studia Akademie od některých absolventů →
Denní studenti na ročních praxích →
Co píší denní studenti o výuce → 
Jak jsem si našla praxi, ...aneb přání se plní…/ Magdaléna Víchová →

Nové termíny kurzů pro pracovníky v sociálních službách | Přidáno 2016-10-26 22:06:27 | detail

Možnosti využití arteterapeutických technik v přímé práci s klienty sociálních služeb →
Forma: prezenční, rozsah: 16 hodin, termín: 14.-15. února a 16.-17. května 2017

Podpora Akademie | Přidáno 2016-12-06 10:57:48 | detail

image

Chcete-li podpořit Akademii Tabor a nevíte jak, jednou z možností je koupit si "benefiční nástroj" od Marka Gondy, výrobce fujar, koncovek, různých píšťal, dvojaček, trojaček ....

Vy dostanete krásný nástroj a polovina ceny nástroje přijde k nám do Akademie. Více o "benefičních nástrojích" → 

 

Daruj umění | Přidáno 2016-11-09 12:37:15 | detail

image

Daruj umění - benefiční aukce výtvarných děl
8. prosince od 18.00 hodin, Akademie sociálního umění TABOR

Srdečně Vás zveme na další benefiční aukci „Daruj umění“ v Akademii sociálního umění Tabor. Tentokrát bychom vytěženou částku chtěli použít na vydání knihy o Svatém Václavovi jako poctu patronovi České země s texty od Anežky Janátové a obrazovým cyklem od Anny Nowakové.

Aukční katalog Daruj umění 2016 → 

Průvodní text ke knize o Sv. Václavovi (Anežka Janátová) →
Život Sv. Václava, cyklus (Anna Nowaková) →
Fotogalerie z aukce v minulém roce →

Růže a Kříž v Evropě 2016 | Přidáno 2016-10-23 22:01:35 | detail

image

Srdečně vás zveme k účasti na IX. ročníku konference Růže a Kříž v Evropě.
Konference začíná v 15.30 hodin v pátek 18. listopadu 2016 a končí v 14.30 hodin v neděli 20. listopadu 2016.

Cílem konference je hledat porozumění k událostem, které nás ve světě obklopují jak v oblasti kultury, politiky, tak i spirituality a v oblastech dalších. 

Letošní konference bude věnována tématům: Evropa a Orient – současná sociální a politická situace z hlediska karmy Evropy; Trojčlennost a Evropská unie; Anthroposofie a „Evropský projekt“; Zachování a vývoj lidských kvalit.
Více o konferenci →

Otevíráme seminární cykly pro veřejnost pro rok 2016 / 2017 | Přidáno 2016-10-17 19:01:15 | detail

image

Podívejte se na nabídku nově vypsaných seminářů pro veřejnost na školní rok 2016 / 2017.
Anotace k jednotlivým seminářům →

...Každý člověk začne hledat v určitém časovém úseku svého života své místo v lidském společenství. Hledá místo, kde by mohl plnit úlohu, která naplní smysl jeho života ve světě. V tomto hledání je velmi důležité poznat sám sebe, své slabé i silné stránky, a tím, že sobě porozumíme, můžeme i mnoho změnit...

O Akademii | Přidáno 2016-10-16 21:05:32 | detail

Pravda může rozkvést jen tehdy, zakotví-li v lidské duši nejvážnější úsilí o sebepoznání.
Odkud pochází všechna pýcha, ješitnost, všechna nepravdivost?
Pocházejí z nedostatku poznání sebe sama.
A z čeho jedině může vyrůst pravda, z čeho pokora a zbožnost před lidskými světy a božskou moudrostí?
Mohou vyrůstat jen ze skutečného sebepoznání, ze sebevýchovy a sebekázně.
Rudolf Steiner

Akademie sociálního umění Tabor se zaměřuje na rozvíjení znalostí a dovedností v oblasti léčebné pedagogiky a sociálně umělecké terapie. V rámci procesu výuky je důraz kladen v první řadě na interaktivitu, vlastní prožitek a sebepoznání studentů.

Akademie usiluje o rozvíjení individuálního myšlení a tvůrčího potenciálu v člověku. Kromě této složky akcentuje také etický aspekt, který je vysoce důležitý v daných oborech, a tím je schopnost empatie. Snažíme se tak u našich studentů zvyšovat nejen úroveň jejich faktického vzdělání, ale také sociální inteligenci, nezbytnou v oblasti sociální práce.