Akademie sociálního umění Tabor v Praze

výročí Akademie Tabor | Přidáno 2017-12-10 14:55:30 | detail

Akademie sociálního umění Tabor oslaví v září 2018 již 25 let svého působení.

I přes uplynulý čas a měnící se dobu centrálním tématem zůstává usilování o to, aby lidé v Akademii měli možnost pracovat na rozvoji své osobnosti, našli a rozvíjeli své přednosti a schopnosti a s otázkou "Kdo jsem, odkud jdu a kam kráčím?" vědomě dospěli ke svému životnímu úkolu.

Letniční slavnost v rámci 25. výročí Akademie sociálního umění Tabor
Zveme všechny bývalé studenty ze všech kruhů 1993 - 2018 a přátele na letošní Letniční slavnost 20. 5. 2018 od 15:00 v parku Grébovka.

Otevírané obory ve školním roce 2018 / 2019 | Přidáno 2018-02-13 14:34:23 | detail

Denní studium:
Léčebná pedagogika, sociální a umělecká terapie »

Kombinované (dálkové) studium:
Osobnostně transformační studium – obor Léčebná pedagogika, sociální a umělecká terapie » 
Arteterapie » 
Muzikoterapie » 
Waldorfský seminář » 
Nauka o Psyché a Logu » 

Jednoleté prosemináře:
Eurytmie - Prostorem v pohybu II »

Zpíváme s pohádkou | Přidáno 2018-01-26 17:25:15 | detail

image

10. února 2018 od 10:00 hod do 17:00 hod
v prostorách Akademie sociálního umění TABOR, Španělská 10, Praha 2.

Milí přátelé a příznivci českých pohádek a písniček, u nakladatelství Albatros vyšla překrásná kniha Josefa Krčka s názvem "Zpíváme s pohádkou". Obsahuje pět klasických českých pohádek, písně k pohádkám, které složil Josef Krček a scénáře divadelních her, které na motivy těchto klasických pohádek napsala Anežka Janátová.

Zveme Vás tímto na celodenní seminář "Zpíváme s pohádkou" , kde vám Josef Krček knihu představí a naučí Vás hrát a zpívat písně z této knihy. Anežka Janátová Vás pak naučí pohádky vyprávět a poví Vám, proč je děti i dospělí vyprávět potřebují. 

Co to je léčebná pedagogika? | Přidáno 2017-12-10 15:01:17 | detail

Daniela Dzvoníková / Vzdělávání v oblasti anthroposofické léčebné pedagogiky a sociální terapie

... Akademie sociálního umění Tabor je nejstarší organizací v ČR, která nabízí vzdělávání v oblasti anthroposofické léčebné pedagogiky, umělecké a sociální terapie...

...Výchova a vzdělávání tak vyžaduje mnohem hlubší pohled a v tomto smyslu titul a diplom, který je od státu pro realizaci profese v mnoha případech nutný, však nutně nezaručuje naplnění základní ideje anthroposofického impulzu ve vzdělávání v oblasti léčebné pedagogiky a sociální terapie...

(přečíst celý článek →)

Ohlédnutí zakladatelky Akademie Tabor | Přidáno 2017-12-10 16:08:07 | detail

Anežka Janátová / Všem, kteří prošli, kteří jsou přítomni, i těm, kteří v budoucnu Akademiií sociálního umění Tabor projdou…

... Čtvrt století procesu hledání možností, jak zachovat lidské hodnoty v proměnách času. Čtvrt století sociálního umění, usilování o možnosti setkávání se těch, kteří si kladou otázky po smyslu lidského životního příběhu ...

(přečíst celý článek→

Valná hromada | Přidáno 2017-11-06 14:02:36 | detail

Zveme všechny členy spolku Akademie sociálního umění Tabor na valnou hromadu, která se bude konat v pondělí 11. prosince 2017 od 15:00 hodin v sídle Akademie sociálního umění Tabor, Španělská 10, Praha 2, Vinohrady.

Kurz pro pracovníky v sociálních službách | Přidáno 2017-11-02 22:40:41 | detail

Vypisujeme nové termíny kurz pro pracovníky v sociálních službách, akreditovaného u MPSV: 

Možnosti využití arteterapeutických technik v přímé práci s klienty sociálních služeb → 
Forma: prezenční, rozsah: 16 hodin, termín: 4. - 5. prosince 2017, 14. - 15. května 2018 

Pojďte do Akademie na seminář | Přidáno 2017-10-30 23:53:49 | detail

Imaginativní matematika → 
11. října, 15. listopadu, 6. prosince (vždy středa od 18:00)

Svět včel a elementárních bytostí → 
18. října, 22. listopadu, 13. prosince (vždy středa od 18:00)

Léčivá moc pohádek → 
25. října, 8. listopadu, 29. listopadu (vždy středa od 17:30)

Buddhismus a Kristův impulz → 
2. listopadu, 21. prosince (vždy čtvrtek od 18:00 hod)

Terapeutické možnosti rozvoje a kultivace řeči → 
9. listopadu, 7. prosince (vždy čtvrtek) od 18:00 hod.

Waldorfská pedagogika - interkulturní? → 
16. listopadu, 14. prosince (vždy čtvrtek od 18:00)

Co studenti přinášejí ze stáží a praxí - z domova i ze zahraničí | Přidáno 2017-07-04 21:53:30 | detail

Absolventka dálkového studia RNDr. Jana Vaníčková ze stáže ve firmě Wala v Eckwalden (celý článek)→

"... V laboratoři, kde pracuji, je cca 20 lidí, kteří se různě střídají na různé činnosti tak, aby vše vyšlo. Je velmi důležité, aby se vše dělalo v klidu a soustředěně (ony taky například ty nože na krájení jsou velmi ostré, takže se jeden jen tak nezapovídá). Proto také v místnostech jsou jen malé budíčky, aby se lidé nestresovali časem. A přesto se vše, řekla bych i na minuty, stihne. Prací se nese obrovský respekt k rostlinám (koneckonců ke všem bytostem), který vede až k takovým detailům, že se žádný zbytek jen tak nevyhodí pryč, že se hmoždíře pečlivě vymývají a vymyté se dává do výluhu, protože léčivá rostlina je zde velmi ceněná, takže i když je příšerná sklizeň, vše se zpracuje s maximální pečlivostí. Rukama projde každý lístek a to hned několikrát a je očištěn, okrájen, zpracován do vodního výluhu. Pracuje se velmi čistě, přísně hygienicky. ..."

Akreditace a uznání Akademie Tabor | Přidáno 2017-06-05 11:31:21 | detail

Stálou otázkou pro Kolegium lektorů je otázka státního uznání Akademie. Otázkou je z toho důvodu, jak dalece takové uznání souvisí s kvalitou vzdělávání a jak dalece může ovlivnit počet studentů. Počet studentů toto uznání zajisté ovlivňuje. Jeho kvalitu však ne. Z mnoha zkušeností tuzemských i zahraničních dospíváme k názoru, že pokud vzdělávání není plně uznáno těmi, kteří vzdělávat chtějí, nemá pak žádnou hodnotu ani uznání státní. Vzdělávání v Akademii Tabor plně stojí v proudu anthroposofie Rudolfa Steinera.

Chceme poskytnout vzdělání těm, kteří mají zásadní otázky k zákonitostem lidského světa, kteří se chtějí prohloubit v pohledu na člověka a společnost v jejich nejrůznějších proměnách, kteří mají vztah k uměleckému prožívání světa a kteří ve svých duších vnímají kontinuitu lidského bytí, nikoliv jako úsečku. Věříme, že Akademii si najdou ti, kteří se chtějí zorientovat ve vlastním životě a jeho souvislostech a kteří cítí, že oblast sociální práce, léčebné pedagogiky a uměleckých aktivit není vyhrazena pouze tzv. "jinak zdravým" lidem. Věková hranice studentů je určena pouze ve své dolní rovině, a tou je plnoletost.