Akademie sociálního umění Tabor v Praze

divadelní představení | Přidáno 2018-08-28 14:03:13 | detail

image

Carlo Pietzner / ...a z noci: Kašpar
Hra o sedmi obrazech věnovaná Kašparu Hauserovi.
Divadelní představení studentů, lektorů a přátel Akademie sociálního umění Tabor v Praze.

22. září 2018 od 19:00 hod.
Divadlo Za plotem (ústavní 249, 181 00, Praha 8, v areálu Psychiatrické léčebny v Bohnicích

"...Kašparův osud je mýtus oné bitvy, která se bojuje o lidské vědomí. To chce sloužit našemu individuálnímu duchu. Proto se oné bitvy účastníme, Kašparova tajuplného života a jeho záhadné smrti. Bezprostředně se toho účastníme, neboť cítíme, že jeho osud je také naším osudem....." (C. Pietzner, ...a z noci: Kašpar)

Konference | Přidáno 2018-07-19 12:41:48 | detail

image

21. - 23. září 2018
Konference - Nezastupitelné kvality lidství
Akademie sociálního umění Tabor, Španělská 10, Praha 2

V čase, kdy jsme fascinováni technickými pokroky v robotizaci a nápodobách člověka, soudíme, že je vhodné začít se intenzivně zabývat skutečnými kvalitami lidství.

Michaelská konference s účastí zahraničních přátel je úvodní konferencí k danému tématu. V těchto konferencích chceme pokračovat.

Vzdělávání učitelů a Otevřený seminář | Přidáno 2018-06-17 14:18:20 | detail

  • Ve školním roce 2018 / 2019 otevíráme nové tříleté studium s názvem "Vzdělávání učitelů", zaměřené na rozvoj osobnosti učitele a na posílení schopnosti zátěže. Studium směřuje k celistvosti člověka a jeho nezastupitelných lidských kvalit. Studium je možné chápat i jako přípravu na učitelské povolání nebo osobnostně rozvojové studium pro ty, kteří pracují s lidmi v nejrůznějších oblastech. Více o studiu →
  • Ve školním roce 2018 / 2019 otevíráme nové studium s názvem "Otevřený seminář", který vznikl ze zájmu současných i bývalých studentů Akademie sociálního umění TABOR o pokračování a rozvíjení témat především z okruhu studia Léčebné pedagogiky a sociální a umělecká terapie. Jednotlivá víkendová setkání semináře jsou zasazena do rytmu roku v osách kříže svátků sv. Michaela, Vánoc, Velikonoc a sv. Jana, odkud vychází i základní myšlenka sepětí otevřených cyklů studia s ročním koloběhem. Po předchozí domluvě je možno nastoupit do studia i v průběhu roku, seminář je chápán jako časově otevřený, tedy při trvajícím zájmu studujících jako nekonečný. Více o studiu →

Letní výtvarný seminář | Přidáno 2018-05-17 11:32:50 | detail

image

Rytmus jako tvořivý element
letní výtvarný seminář s Adou Rosin

30. července - 2. srpna 2018, vždy od 10:00 hod. do 17:00 hod.
v Akademii sociálního umění Tabor

Rytmus je všude kolem nás, je přirozenou součástí našeho života. Je pro nás dobře známý, avšak v dnešní době zároveň těžko uchopitelný. V přírodě nacházíme rytmus v podobě střídání dne a noci, střídání ročních období a stejně tak nacházíme rytmus v nás – v dechu, v tepu našeho srdce, v řeči, v chůzi. Rytmem jsme s přírodou spojeni a vzájemné působení nás vede k vědomému vnímání ročního koloběhu a života samého. Více →

Otevírané obory ve školním roce 2018 / 2019 | Přidáno 2018-02-13 14:34:23 | detail

Denní studium:
Léčebná pedagogika, sociální a umělecká terapie »

Kombinované (dálkové) studium:
Osobnostně transformační studium – obor Léčebná pedagogika, sociální a umělecká terapie » 
Arteterapie » 
Muzikoterapie » 
Waldorfský seminář » 
Nauka o Psyché a Logu » 
Vzdělávání učitelů »

Jednoleté prosemináře:
Eurytmie - Prostorem v pohybu II »

Co to je léčebná pedagogika? | Přidáno 2017-12-10 15:01:17 | detail

Daniela Dzvoníková / Vzdělávání v oblasti anthroposofické léčebné pedagogiky a sociální terapie

... Akademie sociálního umění Tabor je nejstarší organizací v ČR, která nabízí vzdělávání v oblasti anthroposofické léčebné pedagogiky, umělecké a sociální terapie...

...Výchova a vzdělávání tak vyžaduje mnohem hlubší pohled a v tomto smyslu titul a diplom, který je od státu pro realizaci profese v mnoha případech nutný, však nutně nezaručuje naplnění základní ideje anthroposofického impulzu ve vzdělávání v oblasti léčebné pedagogiky a sociální terapie...

(přečíst celý článek →)

Ohlédnutí zakladatelky Akademie Tabor | Přidáno 2017-12-10 16:08:07 | detail

Anežka Janátová / Všem, kteří prošli, kteří jsou přítomni, i těm, kteří v budoucnu Akademiií sociálního umění Tabor projdou…

... Čtvrt století procesu hledání možností, jak zachovat lidské hodnoty v proměnách času. Čtvrt století sociálního umění, usilování o možnosti setkávání se těch, kteří si kladou otázky po smyslu lidského životního příběhu ...

(přečíst celý článek→

Kurz pro pracovníky v sociálních službách | Přidáno 2017-11-02 22:40:41 | detail

Vypisujeme nové termíny kurz pro pracovníky v sociálních službách, akreditovaného u MPSV: 

Možnosti využití arteterapeutických technik v přímé práci s klienty sociálních služeb → 
Forma: prezenční, rozsah: 16 hodin, termín: 4. - 5. prosince 2017, 14. - 15. května 2018 

Co studenti přinášejí ze stáží a praxí - z domova i ze zahraničí | Přidáno 2017-07-04 21:53:30 | detail

Absolventka dálkového studia RNDr. Jana Vaníčková ze stáže ve firmě Wala v Eckwalden (celý článek)→

"... V laboratoři, kde pracuji, je cca 20 lidí, kteří se různě střídají na různé činnosti tak, aby vše vyšlo. Je velmi důležité, aby se vše dělalo v klidu a soustředěně (ony taky například ty nože na krájení jsou velmi ostré, takže se jeden jen tak nezapovídá). Proto také v místnostech jsou jen malé budíčky, aby se lidé nestresovali časem. A přesto se vše, řekla bych i na minuty, stihne. Prací se nese obrovský respekt k rostlinám (koneckonců ke všem bytostem), který vede až k takovým detailům, že se žádný zbytek jen tak nevyhodí pryč, že se hmoždíře pečlivě vymývají a vymyté se dává do výluhu, protože léčivá rostlina je zde velmi ceněná, takže i když je příšerná sklizeň, vše se zpracuje s maximální pečlivostí. Rukama projde každý lístek a to hned několikrát a je očištěn, okrájen, zpracován do vodního výluhu. Pracuje se velmi čistě, přísně hygienicky. ..."

Akreditace a uznání Akademie Tabor | Přidáno 2017-06-05 11:31:21 | detail

Stálou otázkou pro Kolegium lektorů je otázka státního uznání Akademie. Otázkou je z toho důvodu, jak dalece takové uznání souvisí s kvalitou vzdělávání a jak dalece může ovlivnit počet studentů. Počet studentů toto uznání zajisté ovlivňuje. Jeho kvalitu však ne. Z mnoha zkušeností tuzemských i zahraničních dospíváme k názoru, že pokud vzdělávání není plně uznáno těmi, kteří vzdělávat chtějí, nemá pak žádnou hodnotu ani uznání státní. Vzdělávání v Akademii Tabor plně stojí v proudu anthroposofie Rudolfa Steinera.

Chceme poskytnout vzdělání těm, kteří mají zásadní otázky k zákonitostem lidského světa, kteří se chtějí prohloubit v pohledu na člověka a společnost v jejich nejrůznějších proměnách, kteří mají vztah k uměleckému prožívání světa a kteří ve svých duších vnímají kontinuitu lidského bytí, nikoliv jako úsečku. Věříme, že Akademii si najdou ti, kteří se chtějí zorientovat ve vlastním životě a jeho souvislostech a kteří cítí, že oblast sociální práce, léčebné pedagogiky a uměleckých aktivit není vyhrazena pouze tzv. "jinak zdravým" lidem. Věková hranice studentů je určena pouze ve své dolní rovině, a tou je plnoletost.