Akademie sociálního umění Tabor

Oznámení o svolání valné hromady | Přidáno 2016-07-27 18:10:36 | detail

Zveme všechny členy spolku Akademie sociálního umění Tabor na Valnou hromadu, která se bude konat v pondělí 10. října 2016 od 14:00 hodin v sídle Akademie sociálního umění Tabor, Španělská 10, Praha 2, Vinohrady.

zažít město jinak | Přidáno 2016-07-19 22:38:14 | detail

image

Zažít město jinak 

I my se na Vás těšíme 17. září od 10.00 hodin v Balbínově ulici na Vinohradech, z Akademie co by kamenem dohodil. Stavte se za námi na kus řeči...

stránky akce - www.zazitmestojinak.cz 
fb - https://www.facebook.com/events/182181632179904/ 

Letní provoz | Přidáno 2016-07-03 17:17:46 | detail

Vážení studenti,
letní provozní hodiny v Akademii jsou vždy v pondělí od 10h do 16h. V tuto dobu zde můžete v případě potřeby zastihnout vždy někoho z kolegia. V případě provozních dotazů volejte Danielu Dzvoníkovou, tel. 721 442 190. 

Můj příběh o tom, jak se plní přání | Přidáno 2016-06-23 22:03:35 | detail

image

Magdaléna Víchová
Jak jsem si našla praxi, ...aneb přání se plní…

"... Odevzdaně se sesunu na židli v kafeterii naproti a objednávám si tu nejlepší snídani na světě. Takže jako nic? Nemohu tomu uvěřit. Takhle to přece nemělo skončit. Co mám jako teď dělat? Honilo se mi hlavou, ale po snídani s hladem odešla zázračně i úzkost. Prostě něco přijde…cesta je volná. Co vlastně víc chci. Lehce kráčím do kopce a po cestě mě ve výloze zaujme obraz. Noc, plný měsíc a pod ním malý nápis. ..." (přečíst celý příběh →)

Příběhy bývalých studentů | Přidáno 2016-06-06 16:54:07 | detail

image

Tomáš Koloc
Kruhy, kde jsem doma ...

"... Když mluvím o kruhu, nesmím zapomenout zdůraznit, že to nejdůležitější, co jsem si v Akademii uvědomil, bylo, že po celý svůj život tvořím kruhy, které se různě prolínají, a mou úlohou je, abych byl jejich průnikem, pomáhal při jejich doplňování, a dával pozor, aby se nikdo z těch, kdo harmonicky stojí po jejich obvodu, nechtěl disharmonicky stavět do jejich středu. Jedním z těch nejdůležitějších byl (a vlastně dosud je) náš třídní kruh v Akademii, kruh L, který ačkoli se zmenšoval, vlastně zůstal stejný, protože i ti, kdo už v něm fyzicky nebyli, zůstávají mezi námi. Mnohokrát se ukázalo, že i oni se kdykoli mohou kruhu chytit jako svého kruhu záchranného...." (přečíst celý článek →)

Otevírané obory v roce 2016 / 2017 | Přidáno 2016-05-19 11:02:57 | detail

image

V příštím školním roce otevíráme nový obor - Nauka o Psyche a Logu 

Slovo psychologie je složeno ze dvou řeckých slov - Psyché a Logos. Těmito pojmy se zabývali téměř všichni řečtí filosofové. Janovo evangelium Logem, které bylo v prapočátku, začíná. V nauce o Psýché a Logu se budeme zabývat poznatky, které máme z řecké filosofie a dávných nauk až do našich časů. Budeme se snažit dobrat se hlubšímu rozumění oběma slovům. Budeme k tomu používat vybranou dostupnou literaturu, interpretaci dávných obrazů mýtů, pohádek a budeme se snažit získané poznání aplikovat na současný stav lidské duše. Základem naší nauky bude znalost obsahu mýtu o Erótovi a Psýché. Projdeme různými kulturními epochami a budeme se snažit porozumět jejich vztahu k lidské Duši. Zamyslíme se nad pojetím Duše u významných filosofů, seznámíme se s pohledy významných psychologů, ale hlavně se budeme snažit prohloubit poznání o vlastní duši, opírající se o hluboké poznatky Rudolfa Steinera.

 všechny studijní obory pro rok 2016 / 2017:

Konference k výročí narození císaře Karla IV. | Přidáno 2016-04-27 13:31:43 | detail

image

27. - 29. května 2016
Konference k výročí narození Karla IV., Akademie sociálního umění Tabor

"... Když pak budete kralovat po mně, ozdobeni korunou královskou, pomněte, že i já jsem kraloval před vámi a že jsem obrácen v prach a v hlínu červů. Podobně i vy upadnete v nic, přecházejíce jako stín a jako květ polní. Co je platna urozenost aneb hojnost věcí, není-li přidáno čisté svědomí s pravou vírou a s nadějí na svaté vzkříšení?..."  (Vita Caroli Quarti)

Srdečně zveme na důstojné připomenutí výročí 700 let od narození Karla IV. Kromě přednášek, referátů a uměleckých aktivit, které proběhnou v Akademii Tabor, Vás čeká možnost komentované prohlídky Kaple svatého Kříže a Kaple svaté Kateřiny na Karlštejně (pátek dopoledne) a koncert souboru Musica Bohemica → pod uměleckým vedením pana Jaroslava Krčka (sobota večer). 

Detaily konference → 

Koncert souboru Musica Bohemica v Akademii Tabor | Přidáno 2016-04-27 15:21:35 | detail

image

28. května 2016 od 19:30 hod., Akademie sociálního umění Tabor
"Pocta Karlu IV." Koncert souboru Musica Bohemica k 700. výročí narození Karla IV.

Musica Bohemica Praha → je komorní soubor, který má v současné době osm hudebníků a dva zpěváky. (Podle potřeby je možno jej i rozšířit na orchestr). Uměleckým vedoucím je Jaroslav Krček, který od založení (1975) vytváří stěžejní repertoár. Kromě děl, která byla pro soubor napsána, interpretuje Musica Bohemica také hudbu historickou. Zvláštní a ojedinělá je interpretace a zpracování hudby anonymní a lidové. Soubor natočil a vydal kolem padesáti titulů CD, hudbu k několika filmům a divadelním hrám, spolupracuje s českým rohlasem a televizí. Má za sebou koncertování nejen po celé Evropě ale i v zámoří. 

Stránky souboru Musica Bohemica →   
Rezervace a nákup vstupenek →    

Veřejné obhajoby závěrečných prací | Přidáno 2016-03-15 12:09:20 | detail

Ve čtvrtek 28. dubna 2016 od 10:00 v prostorách Akademie Tabor, Španělská 10, Praha 2. Zveme Vás na veřejné obhajoby absolventských prací těchto studentů Akademie Tabor: 

Mgr. Zdena Bouchalová, téma - Biografická práce
Vedoucí dipl. práce: PhDr. Anežka Janátová
Recenzent: Nataša Kraus

Helena Hlávková, téma - Výchova dětí ve waldorfských školkách
Vedoucí dipl. práce: PhDr. Anežka Janátová
Recenzent:Julie Kašparová

Alice Mansfeld Čepková, téma - Působení studia Akademie sociálního umění Tabor při vytváření pozitivního náhledu na svět
Vedoucí dipl. práce: Mgr. Martin Semerád, PhD.
Recenzent: Mgr. Tomáš Petr

Předseda komise: doc. PhDr. Petr Sak, CSc.

den otevřených dveří a přijímací pohovory | Přidáno 2016-03-01 12:41:34 | detail

Přijímací pohovory - 20. dubna 2016, více o přijímacích pohovorech →
Den otevřených dveří - 13. dubna 2016 od 15 hodin,
více o dni otevřených dveří →

Přijďte se zeptat lektorů a studentů Akademie Tabor na cokoliv, co Vás zajímá. Máme pro Vás připravenu prezentaci uměleckých prací studentů a profily absolventů. Dozvíte se, jak se Akademie Tabor vyvíjela, o co v současnosti usiluje a kam směřuje. Představíme Vám důležité aktivity, na kterých se Akademie Tabor podílela a kde dnes působí její absolventi.

Denní studenti na ročních praxích →
Co píší denní studenti o výuce →
Reflexe studia Akademie od některých absolventů →