Akademie sociálního umění Tabor

Otevírané obory v roce 2016 / 2017 | Přidáno 2016-05-19 11:02:57 | detail

image

V příštím školním roce otevíráme nový obor - Nauka o Psyche a Logu 

Slovo psychologie je složeno ze dvou řeckých slov - Psyché a Logos. Těmito pojmy se zabývali téměř všichni řečtí filosofové. Janovo evangelium Logem, které bylo v prapočátku, začíná. V nauce o Psýché a Logu se budeme zabývat poznatky, které máme z řecké filosofie a dávných nauk až do našich časů. Budeme se snažit dobrat se hlubšímu rozumění oběma slovům. Budeme k tomu používat vybranou dostupnou literaturu, interpretaci dávných obrazů mýtů, pohádek a budeme se snažit získané poznání aplikovat na současný stav lidské duše. Základem naší nauky bude znalost obsahu mýtu o Erótovi a Psýché. Projdeme různými kulturními epochami a budeme se snažit porozumět jejich vztahu k lidské Duši. Zamyslíme se nad pojetím Duše u významných filosofů, seznámíme se s pohledy významných psychologů, ale hlavně se budeme snažit prohloubit poznání o vlastní duši, opírající se o hluboké poznatky Rudolfa Steinera.

 všechny studijní obory pro rok 2016 / 2017:

Konference k výročí narození císaře Karla IV. | Přidáno 2016-04-27 13:31:43 | detail

image

27. - 29. května 2016
Konference k výročí narození Karla IV., Akademie sociálního umění Tabor

"... Když pak budete kralovat po mně, ozdobeni korunou královskou, pomněte, že i já jsem kraloval před vámi a že jsem obrácen v prach a v hlínu červů. Podobně i vy upadnete v nic, přecházejíce jako stín a jako květ polní. Co je platna urozenost aneb hojnost věcí, není-li přidáno čisté svědomí s pravou vírou a s nadějí na svaté vzkříšení?..."  (Vita Caroli Quarti)

Srdečně zveme na důstojné připomenutí výročí 700 let od narození Karla IV. Kromě přednášek, referátů a uměleckých aktivit, které proběhnou v Akademii Tabor, Vás čeká možnost komentované prohlídky Kaple svatého Kříže a Kaple svaté Kateřiny na Karlštejně (pátek dopoledne) a koncert souboru Musica Bohemica → pod uměleckým vedením pana Jaroslava Krčka (sobota večer). 

Detaily konference → 

Koncert souboru Musica Bohemica v Akademii Tabor | Přidáno 2016-04-27 15:21:35 | detail

image

28. května 2016 od 19:30 hod., Akademie sociálního umění Tabor
"Pocta Karlu IV." Koncert souboru Musica Bohemica k 700. výročí narození Karla IV.

Musica Bohemica Praha → je komorní soubor, který má v současné době osm hudebníků a dva zpěváky. (Podle potřeby je možno jej i rozšířit na orchestr). Uměleckým vedoucím je Jaroslav Krček, který od založení (1975) vytváří stěžejní repertoár. Kromě děl, která byla pro soubor napsána, interpretuje Musica Bohemica také hudbu historickou. Zvláštní a ojedinělá je interpretace a zpracování hudby anonymní a lidové. Soubor natočil a vydal kolem padesáti titulů CD, hudbu k několika filmům a divadelním hrám, spolupracuje s českým rohlasem a televizí. Má za sebou koncertování nejen po celé Evropě ale i v zámoří. 

Stránky souboru Musica Bohemica →   
Rezervace a nákup vstupenek →    

Veřejné obhajoby závěrečných prací | Přidáno 2016-03-15 12:09:20 | detail

Ve čtvrtek 28. dubna 2016 od 10:00 v prostorách Akademie Tabor, Španělská 10, Praha 2. Zveme Vás na veřejné obhajoby absolventských prací těchto studentů Akademie Tabor: 

Mgr. Zdena Bouchalová, téma - Biografická práce
Vedoucí dipl. práce: PhDr. Anežka Janátová
Recenzent: Nataša Kraus

Helena Hlávková, téma - Výchova dětí ve waldorfských školkách
Vedoucí dipl. práce: PhDr. Anežka Janátová
Recenzent:Julie Kašparová

Alice Mansfeld Čepková, téma - Působení studia Akademie sociálního umění Tabor při vytváření pozitivního náhledu na svět
Vedoucí dipl. práce: Mgr. Martin Semerád, PhD.
Recenzent: Mgr. Tomáš Petr

Předseda komise: doc. PhDr. Petr Sak, CSc.

den otevřených dveří a přijímací pohovory | Přidáno 2016-03-01 12:41:34 | detail

Přijímací pohovory - 20. dubna 2016, více o přijímacích pohovorech →
Den otevřených dveří - 13. dubna 2016 od 15 hodin,
více o dni otevřených dveří →

Přijďte se zeptat lektorů a studentů Akademie Tabor na cokoliv, co Vás zajímá. Máme pro Vás připravenu prezentaci uměleckých prací studentů a profily absolventů. Dozvíte se, jak se Akademie Tabor vyvíjela, o co v současnosti usiluje a kam směřuje. Představíme Vám důležité aktivity, na kterých se Akademie Tabor podílela a kde dnes působí její absolventi.

Denní studenti na ročních praxích →
Co píší denní studenti o výuce →
Reflexe studia Akademie od některých absolventů →

Nové termíny akreditovaných seminářů pro pracovníky v sociálních službách | Přidáno 2016-02-26 12:51:43 | detail

Úvod do využití muzikoterapie jako aktivizační techniky v sociální práci s romskou mládeží →
Forma: prezenční, rozsah: 8 hodin, termín: 5. května 2016

Hranice v sociální práci, úvod do využití muzikoterapie a arteterapie jako aktivizačních technik při práci s vlastními hranicemi →
Forma: prezenční, rozsah: 8 hodin, termín: 14. dubna 2016 a 12. května 2016

Co je nového u denních studentů ? | Přidáno 2016-02-21 22:59:39 | detail

image

Denní studenti píší své příběhy o sociálním umění

Magdaléna Víchová
Tak.

... Vztekle tlačím kolo, naříkám si na nespravedlivej byrokratickej svět a vtom se přede mnou objeví – palouček. Jediný neposekaný palouček tady u řeky a … rostou na něm heřmánky! Tak přece jen! To mám za odměnu. Natrhám si je a udělám si heřmánkovou koupel. Položím kolo a se slzami dojetí trhám heřmánek. Vzpomínám na dětství, voním ke květinám a z mé melancholické nálady ... Přečtěte si celý příběh →

Jak se daří našim studentům na ročních praxích ? | Přidáno 2016-01-18 11:39:33 | detail

image

Debora Štréblová, IV. ročník, Cairnlee House, Aberdeen, Skotsko 

"...Na své praxi jsem ve Skotsku v camphillu v Cairnlee nedaleko městečka Aberdeen. Camphill slouží pro mladé i dospělé lidi ve věku od 18 do 25 let. Hlavní naplní během celého týdne jsou "workshopy", ale také společná péče o domácnost jako například mytí nádobí, praní či uklízení. Každý workshop je zaměřený jinak: tkaní, keramika, filcování, práce se dřevem, pekárna, zahrada atd.

Během prvních měsíců na své praxi se učím nebrat si věci osobně a komunikovat. Být otevřena novým lidem. Dělat věci pořádně, protože jinak to stejně musím udělat znova. :) Umět si říct o to, co potřebuji. Být kreativní a využívat každou minutu. Zejména se učím být samostatná. Zároveň se všechno děje tak rychle, že ani nemám pocit, že jsem pryč z Čech na praxi v zahraničí..."

Přečtěte si celý článek a prohlédněte fotogalerii →

Den otevřených dveří | Přidáno 2015-12-28 20:20:14 | detail

27. ledna 2016 od 15 hodin

V rámci dne otevřených dveří máte možnost setkat se s lektory a studenty Akademie Tabor, ptát se na cokoliv, co Vás zajímá. Máme pro Vás připravenu prezentaci uměleckých prací studentů a profily absolventů. Dozvíte se, jak se Akademie Tabor vyvíjela, o co v současnosti usiluje a kam směřuje. Představíme Vám důležité aktivity, na kterých se Akademie Tabor podílela a kde dnes působí její absolventi.

Zájemcům o studium umožňujeme po předchozí domluvě na telefonních číslech 731 11 73 70 nebo 233 382 494 zavítat přímo do výuky. Rovněž je možné s denními či dálkovými studenty spoluprožít i celou výukovou epochu. Již vypsané pozvánky na jednotlivé epochy sledujte také v sekci „Kulturní akce, semináře“.

Reflexe studia Akademie od některých absolventů → 

Výroční zpráva | Přidáno 2015-12-22 23:11:18 | detail

Novou výroční zprávu (zatím bez obrázků) za školní rok 2014/2015 najdete v sekci O Akademii, kapitola Dokumenty ke stažení →