Akademie sociálního umění Tabor v Praze

Letní výtvarný seminář | Přidáno 2018-05-17 11:32:50 | detail

image

Rytmus jako tvořivý element
letní výtvarný seminář s Adou Rosin

30. července - 2. srpna 2018, vždy od 10:00 hod. do 17:00 hod.
v Akademii sociálního umění Tabor

Rytmus je všude kolem nás, je přirozenou součástí našeho života. Je pro nás dobře známý, avšak v dnešní době zároveň těžko uchopitelný. V přírodě nacházíme rytmus v podobě střídání dne a noci, střídání ročních období a stejně tak nacházíme rytmus v nás – v dechu, v tepu našeho srdce, v řeči, v chůzi. Rytmem jsme s přírodou spojeni a vzájemné působení nás vede k vědomému vnímání ročního koloběhu a života samého. Více →

Léčebně – pedagogické setkání | Přidáno 2018-05-09 11:26:30 | detail

image

"Léčivé impulzy"
Léčebně – pedagogické setkání

26.5. 2018 od 10:00 – 16:00 v Akademii sociálního umění Tabor

Setkání pořádá Asociace pro léčebnou pedagogiku, sociální a uměleckou terapii → a připraveny pro Vás budou příspěvky jednotlivých členů Asociace (Společenství Dobromysl, Keramická dílna Eliáš, Textilní dílna Gawain, Akademie sociálního umění Tabor, Sociálně terapeutické centrum Tábor, Základní škola a střední škola waldorfská a dílna Jinan, Via Roseta, Nausiká), dále pak prezentace Asociace a ukázky práce a výrobků jednotlivých dílen, které bude samozřejmě možné zakoupit.

Toto setkání je zároveň prvním impulzem k připravované konferenci o léčebné pedagogice, která proběhne 7. – 9. 6. 2019 v Akademii sociálního umění Tabor.
Program →

zahradní slavnost | Přidáno 2017-12-10 14:55:30 | detail

image

20. 5. 2018 od 15:00 v parku Grébovka
Letniční zahradní slavnost v rámci 25. výročí Akademie sociálního umění Tabor 

Zveme všechny bývalé studenty ze všech kruhů 1993 - 2018 a přátele na letošní zahradní slavnost.

Je pro Vás připravena živá hudba - Prague Jazz & Swing Quartet →, tanec, občerstvení a další program.
Cena vstupenky je 180 Kč, děti samozřejmě zdarma.  

Otevírané obory ve školním roce 2018 / 2019 | Přidáno 2018-02-13 14:34:23 | detail

Denní studium:
Léčebná pedagogika, sociální a umělecká terapie »

Kombinované (dálkové) studium:
Osobnostně transformační studium – obor Léčebná pedagogika, sociální a umělecká terapie » 
Arteterapie » 
Muzikoterapie » 
Waldorfský seminář » 
Nauka o Psyché a Logu » 

Jednoleté prosemináře:
Eurytmie - Prostorem v pohybu II »

Co to je léčebná pedagogika? | Přidáno 2017-12-10 15:01:17 | detail

Daniela Dzvoníková / Vzdělávání v oblasti anthroposofické léčebné pedagogiky a sociální terapie

... Akademie sociálního umění Tabor je nejstarší organizací v ČR, která nabízí vzdělávání v oblasti anthroposofické léčebné pedagogiky, umělecké a sociální terapie...

...Výchova a vzdělávání tak vyžaduje mnohem hlubší pohled a v tomto smyslu titul a diplom, který je od státu pro realizaci profese v mnoha případech nutný, však nutně nezaručuje naplnění základní ideje anthroposofického impulzu ve vzdělávání v oblasti léčebné pedagogiky a sociální terapie...

(přečíst celý článek →)

Ohlédnutí zakladatelky Akademie Tabor | Přidáno 2017-12-10 16:08:07 | detail

Anežka Janátová / Všem, kteří prošli, kteří jsou přítomni, i těm, kteří v budoucnu Akademiií sociálního umění Tabor projdou…

... Čtvrt století procesu hledání možností, jak zachovat lidské hodnoty v proměnách času. Čtvrt století sociálního umění, usilování o možnosti setkávání se těch, kteří si kladou otázky po smyslu lidského životního příběhu ...

(přečíst celý článek→

Kurz pro pracovníky v sociálních službách | Přidáno 2017-11-02 22:40:41 | detail

Vypisujeme nové termíny kurz pro pracovníky v sociálních službách, akreditovaného u MPSV: 

Možnosti využití arteterapeutických technik v přímé práci s klienty sociálních služeb → 
Forma: prezenční, rozsah: 16 hodin, termín: 4. - 5. prosince 2017, 14. - 15. května 2018 

Co studenti přinášejí ze stáží a praxí - z domova i ze zahraničí | Přidáno 2017-07-04 21:53:30 | detail

Absolventka dálkového studia RNDr. Jana Vaníčková ze stáže ve firmě Wala v Eckwalden (celý článek)→

"... V laboratoři, kde pracuji, je cca 20 lidí, kteří se různě střídají na různé činnosti tak, aby vše vyšlo. Je velmi důležité, aby se vše dělalo v klidu a soustředěně (ony taky například ty nože na krájení jsou velmi ostré, takže se jeden jen tak nezapovídá). Proto také v místnostech jsou jen malé budíčky, aby se lidé nestresovali časem. A přesto se vše, řekla bych i na minuty, stihne. Prací se nese obrovský respekt k rostlinám (koneckonců ke všem bytostem), který vede až k takovým detailům, že se žádný zbytek jen tak nevyhodí pryč, že se hmoždíře pečlivě vymývají a vymyté se dává do výluhu, protože léčivá rostlina je zde velmi ceněná, takže i když je příšerná sklizeň, vše se zpracuje s maximální pečlivostí. Rukama projde každý lístek a to hned několikrát a je očištěn, okrájen, zpracován do vodního výluhu. Pracuje se velmi čistě, přísně hygienicky. ..."

Akreditace a uznání Akademie Tabor | Přidáno 2017-06-05 11:31:21 | detail

Stálou otázkou pro Kolegium lektorů je otázka státního uznání Akademie. Otázkou je z toho důvodu, jak dalece takové uznání souvisí s kvalitou vzdělávání a jak dalece může ovlivnit počet studentů. Počet studentů toto uznání zajisté ovlivňuje. Jeho kvalitu však ne. Z mnoha zkušeností tuzemských i zahraničních dospíváme k názoru, že pokud vzdělávání není plně uznáno těmi, kteří vzdělávat chtějí, nemá pak žádnou hodnotu ani uznání státní. Vzdělávání v Akademii Tabor plně stojí v proudu anthroposofie Rudolfa Steinera.

Chceme poskytnout vzdělání těm, kteří mají zásadní otázky k zákonitostem lidského světa, kteří se chtějí prohloubit v pohledu na člověka a společnost v jejich nejrůznějších proměnách, kteří mají vztah k uměleckému prožívání světa a kteří ve svých duších vnímají kontinuitu lidského bytí, nikoliv jako úsečku. Věříme, že Akademii si najdou ti, kteří se chtějí zorientovat ve vlastním životě a jeho souvislostech a kteří cítí, že oblast sociální práce, léčebné pedagogiky a uměleckých aktivit není vyhrazena pouze tzv. "jinak zdravým" lidem. Věková hranice studentů je určena pouze ve své dolní rovině, a tou je plnoletost.

Návštěva z maďarské Akademie Napút | Přidáno 2017-06-05 11:34:56 | detail

image

Akademii Tabor navštívili kolegové z maďarské Akademie Napút → . Setkání bylo velice upřímné a silné, protože Akademie Napút (Cesta světla) se snaží kráčet podobným směrem, jako Akademie Tabor. Bylo dohodnuto, že vzájemné vztahy se budou dál rozvíjet a počátek bude na svátek Sv. Michaela, kdy se zástupci Akademie Tabor zúčastní slavnostního otevření výstavy obrazů studentů Akademie Napút k výročí 10 let od založení školy.

Více o Akademii Napút →