Akademie sociálního umění Tabor

Valná hromada | Přidáno 2016-10-17 19:53:16 | detail

Zveme všechny členy spolku Akademie sociálního umění Tabor na valnou hromadu, která se bude konat v pondělí 27. února 2017 od 15:00 hodin v sídle Akademie sociálního umění Tabor, Španělská 10, Praha 2, Vinohrady.

Den otevřených dveří | Přidáno 2017-01-25 23:41:06 | detail

23. února 2017 od 14:00 hodin

Dny otevřených dveří probíhají v prostorách Akademie Tabor, Španělská 1073/10, Praha 2.

V rámci dne otevřených dveří máte možnost setkat se s lektory a studenty Akademie Tabor, ptát se na cokoliv, co Vás zajímá. Máme pro Vás připravenu prezentaci uměleckých prací studentů a profily absolventů. Dozvíte se, jak se Akademie Tabor vyvíjela, o co v současnosti usiluje a kam směřuje. Představíme Vám důležité aktivity, na kterých se Akademie Tabor podílela a kde dnes působí její absolventi.

Zájemcům o studium umožňujeme po předchozí domluvě na telefonních číslech 731 11 73 70 nebo 233 382 494 zavítat přímo do výuky. Rovněž je možné s denními či dálkovými studenty spoluprožít i celou výukovou epochu. Již vypsané pozvánky na jednotlivé epochy sledujte také v sekci „Kulturní akce, semináře“.

Reflexe studia Akademie od některých absolventů →
Denní studenti na ročních praxích →
Co píší denní studenti o výuce → 
Jak jsem si našla praxi, ...aneb přání se plní…/ Magdaléna Víchová →

Nové termíny kurzů pro pracovníky v sociálních službách | Přidáno 2016-10-26 22:06:27 | detail

Možnosti využití arteterapeutických technik v přímé práci s klienty sociálních služeb →
Forma: prezenční, rozsah: 16 hodin, termín: 14.-15. února a 16.-17. května 2017

Podpora Akademie | Přidáno 2016-12-06 10:57:48 | detail

image

Chcete-li podpořit Akademii Tabor a nevíte jak, jednou z možností je koupit si "benefiční nástroj" od Marka Gondy, výrobce fujar, koncovek, různých píšťal, dvojaček, trojaček ....

Vy dostanete krásný nástroj a polovina ceny nástroje přijde k nám do Akademie. Více o "benefičních nástrojích" → 

 

Daruj umění | Přidáno 2016-11-09 12:37:15 | detail

image

Daruj umění - benefiční aukce výtvarných děl
8. prosince od 18.00 hodin, Akademie sociálního umění TABOR

Srdečně Vás zveme na další benefiční aukci „Daruj umění“ v Akademii sociálního umění Tabor. Tentokrát bychom vytěženou částku chtěli použít na vydání knihy o Svatém Václavovi jako poctu patronovi České země s texty od Anežky Janátové a obrazovým cyklem od Anny Nowakové.

Aukční katalog Daruj umění 2016 → 

Průvodní text ke knize o Sv. Václavovi (Anežka Janátová) →
Život Sv. Václava, cyklus (Anna Nowaková) →
Fotogalerie z aukce v minulém roce →

Růže a Kříž v Evropě 2016 | Přidáno 2016-10-23 22:01:35 | detail

image

Srdečně vás zveme k účasti na IX. ročníku konference Růže a Kříž v Evropě.
Konference začíná v 15.30 hodin v pátek 18. listopadu 2016 a končí v 14.30 hodin v neděli 20. listopadu 2016.

Cílem konference je hledat porozumění k událostem, které nás ve světě obklopují jak v oblasti kultury, politiky, tak i spirituality a v oblastech dalších. 

Letošní konference bude věnována tématům: Evropa a Orient – současná sociální a politická situace z hlediska karmy Evropy; Trojčlennost a Evropská unie; Anthroposofie a „Evropský projekt“; Zachování a vývoj lidských kvalit.
Více o konferenci →

Otevíráme seminární cykly pro veřejnost pro rok 2016 / 2017 | Přidáno 2016-10-17 19:01:15 | detail

image

Podívejte se na nabídku nově vypsaných seminářů pro veřejnost na školní rok 2016 / 2017.
Anotace k jednotlivým seminářům →

...Každý člověk začne hledat v určitém časovém úseku svého života své místo v lidském společenství. Hledá místo, kde by mohl plnit úlohu, která naplní smysl jeho života ve světě. V tomto hledání je velmi důležité poznat sám sebe, své slabé i silné stránky, a tím, že sobě porozumíme, můžeme i mnoho změnit...

O Akademii | Přidáno 2016-10-16 21:05:32 | detail

Pravda může rozkvést jen tehdy, zakotví-li v lidské duši nejvážnější úsilí o sebepoznání.
Odkud pochází všechna pýcha, ješitnost, všechna nepravdivost?
Pocházejí z nedostatku poznání sebe sama.
A z čeho jedině může vyrůst pravda, z čeho pokora a zbožnost před lidskými světy a božskou moudrostí?
Mohou vyrůstat jen ze skutečného sebepoznání, ze sebevýchovy a sebekázně.
Rudolf Steiner

Akademie sociálního umění Tabor se zaměřuje na rozvíjení znalostí a dovedností v oblasti léčebné pedagogiky a sociálně umělecké terapie. V rámci procesu výuky je důraz kladen v první řadě na interaktivitu, vlastní prožitek a sebepoznání studentů.

Akademie usiluje o rozvíjení individuálního myšlení a tvůrčího potenciálu v člověku. Kromě této složky akcentuje také etický aspekt, který je vysoce důležitý v daných oborech, a tím je schopnost empatie. Snažíme se tak u našich studentů zvyšovat nejen úroveň jejich faktického vzdělání, ale také sociální inteligenci, nezbytnou v oblasti sociální práce.

Oznámení o svolání valné hromady | Přidáno 2016-07-27 18:10:36 | detail

Zveme všechny členy spolku Akademie sociálního umění Tabor na Valnou hromadu, která se bude konat v pondělí 10. října 2016 od 14:00 hodin v sídle Akademie sociálního umění Tabor, Španělská 10, Praha 2, Vinohrady.

zažít město jinak | Přidáno 2016-07-19 22:38:14 | detail

image

Zažít město jinak 

I my se na Vás těšíme 17. září od 10.00 hodin v Balbínově ulici na Vinohradech, z Akademie co by kamenem dohodil. Stavte se za námi na kus řeči...

stránky akce - www.zazitmestojinak.cz 
fb - https://www.facebook.com/events/182181632179904/