Já a Já jsem

Image

„Já a Já jsem“
Setkání anthroposofických poboček, iniciativ, členů a zájemců

20. - 22. 4. 2012, Praha

Rudolf Steiner dal lidem "léky" na překonání krizí lidství, o kterých věděl, že zákonitě musí přijít v nastoupeném společensko-ekonomickém trendu. "Léky" tedy máme. Ale naše situace je ztížena tím, že současně je ve společenství dokončován proces individuace. Dnes říkají: "Já", "Já chci" již dvouleté děti. Trend "zbavování se ega" také nevede k žádoucím výsledkům, protože při zbavení se "Já" bychom nemohli participovat na jeho proměně v "Já jsem". Když nezačneme pracovat na proměně "Já" v "Já jsem", nemůžeme ani přijmout "Léky na krize", které nám anthroposofie nabízí.

Ustrnutí v "Já" vede k "Já chci", "Já vím nejlépe", "Já mám právo" atp., tj. vede k válce všech proti všem a otevírá nejděsivější cestu zmaru lidství skrze bytosti, které začínají na lidském Já parazitovat. Prostor k novému vědomí lidství se otevírá v "Já jsem". "Já jsem" je posvátné jméno, jehož vědomí a vyslovení otevírá prostor pro nové společenství lidství, pro nové příbuzenství bytostí, nikoliv pokrevní, ale spřízněné volbou. V "Já jsem" je možno nově svou individualitu uchopit a začít se dívat na druhé lidi nikoliv jako na ty, kteří mi brání v mém uskutečnění, ale jako na ty, s nimiž mohu uskutečnit to, co mé vlastní Já přesahuje.

V "Já jsem" spolupracuji s nejvyšší duchovní bytostí na uskutečnění pravého bytí v lidství, a tím i nalezení nových forem spolunažívání a uspořádání menších i větších lidských skupin v harmonii s přírodou i dalšími lidmi. (Pro ty, kteří rádi hledají novou terminologii, použiji slovního spojení "nového paradigmatu" (paradigma - řec. příklad), tj. nového příkladu, který byl Rudolfem Steinerem vysloven před 100 lety.

Anežka Janátová

Místo a čas konání, podrobné informace

Setkání pořádá Anthroposofická společnost v ČR a organizačně ho zajišťuje Akademie sociálního umění Tabor.

Setkání se uskuteční v prostorách Anthroposofické společnosti, Hošťálkova 392/1d (pátek) a Akademie sociálního umění Tabor, Španělská 10, Praha 2 (sobota, neděle).

Zahájení bude v pátek v 18:30 hodin a ukončení v neděli ve 13 hodin.

Přehled pracovních skupin a podrobný časový harmonogram →

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek činí 900,- Kč a zlevněný 600,-Kč. Poplatek bude hrazen na místě při registraci. Výše příspěvku by neměla být důvodem Vaší neúčasti na setkání. V případě potřeby se na nás obraťte.

Přihlášení na konferenci

Nejsnáze se do semináře přihlásíte online pomocí webového formuláře. Ano, chci se přihlásit nyní »

Dále se můžete přihlásit i mailem a to na adresu jaajajsem@akademietabor.cz, kam odešlete vyplněný registrační formulář .

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním formuláře přihlášky spolu s údaji v něm uvedenými, souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví občanského sdružení Akademie sociálního umění TABOR, s tím, že tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez mého souhlasu a budou použity sdružením pouze pro účely předávání dalších informací ke konferencím a seminářům. Z odběru informací se můžete se kdykoliv písemně (e-mailem) odhlásit.

Závazná přihláška - Já a Já jsem

Přihláška

* = povinné pro vyplnění