Já a Svět

Anthroposofická společnost v ČR a Akademie Tabor Vás srdečně zvou na kongres "Já a Svět", který proběhne ve dnech 20. - 23. 5. 2010. Setkání poboček Anthroposofické společnosti, anthroposofických aktivit a těch, kteří mají o anthroposofii zájem.

Organizační pokyny a seznam skupin →
Náplň jednotlivých skupin →

Časový harmonogram

Přihláška na kongres →


Kontaktní e-mail: jaasvet@akademietabor.cz

Přihlášku posílejte buď poštou na adresu Akademie nebo elektronicky na výše uvedenou adresu e-mailovou. Na této adrese nebo na telefonním čísle 233 382 494 Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy týkající se chystaného setkání.

"Již Řekové označovali člověka za mikrokosmos a svět, k němuž patřilo vše okolní za makrokosmos. Malý a velký svět. Mír a Vesmír. Jak nahoře, tak i dole a jak dole, tak i nahoře (Hermes Trismegistos).To znamená – podaří-li se mi změnit něco v mém vlastním malém světě, změnila jsem i svět velký.

Jak opomíjená je tato dávná a hluboká moudrost.

Spíše než abychom se dívali, co zrcadlíme ve světě, jak působíme a co prací na sobě do světa vnášíme, necháváme se zmást jevy, které bychom jasným pohledem dokázali proměnit, podléháme úzkostem, které by zmizely, kdybychom si uvědomili, že jsme si náš osud sami připravili a že se nám neděje nic, k čemu bychom dříve neřekli ano. Strachujeme se obhájit pravdu tam, kde nás životní situace k tomu vyzývá a přitom se neobáváme toho, jak budeme stát po smrti před svým pravým Já a všemi, kteří nám pomáhali a co budeme odpovídat za neučiněné.

Je dobré setkávat se každé dva roky a ukázat si, kam jsme se posunuli. Je dobré se setkávat a setkáními posilovat vědomí zodpovědnosti za sebe i druhé."

Anežka Janátová