Růže a kříž IV

Obrázek nebo fotografie#4703

Anthroposofická společnost Vás co nejsrdečněji zve 17. - 20. listopadu 2011 do Prahy na volné pokračování série konferencí RŮŽE A KŘÍŽ v Evropě. Tentokrát zaměříme pohled na širokou škálu matoucích poselství, která v současnosti lidem předkládají různá alternativní a duchovní hnutí. Společně se budeme zabývat otázkou, jak těmto poselstvím rozumět, jak mezi nimi rozlišovat a jak se s nimi vypořádat.

Dokumenty ke stažení (pdf): program konference, leták
Documents in english (pdf): programme, brochure

Fotografie z loňské konference: Růže a kříž III a Růže a kříž III - Bouře, W. Shakespeare, Jinonice

Vzhledem k tématům konference je nutné brát vlastní účast velmi vážně. Po zkušenostech z předchozích let všem zájemcům velmi doporučujeme zúčastnit se všech přednášek a ne pouze části, jednotlivé přednášky na sebe navazují a vytváří tak celistvý obraz. Zodpovědným přístupem se vyhneme vytrhávání informací z kontextu a následným zbytečným nedorozuměním. 

Přihlášení na konferenci 

Nejsnáze se do semináře přihlásíte online pomocí webového formuláře. Ano, chci se přihlásit nyní »

Dále se můžete přihlásit i mailem a to na adresu ruzeakriz@akademietabor.cz nebo telefonicky na číslech 233 382 492, 737 862 984. Prosíme, vždy uveďte: jméno, příjmení, telefon, email, adresu, variabilní symbol platby (použijte datum svého narození ve tvaru den/měsíc/rok, např. 02101963).

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním formuláře přihlášky spolu s údaji v něm uvedenými, souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví občanského sdružení Akademie sociálního umění TABOR, s tím, že tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez mého souhlasu a budou použity sdružením pouze pro účely předávání dalších informací ke konferencím Růže a Kříž. Z odběru informací se  můžete se kdykoliv písemně (e-mailem) odhlásit. 

Závazná přihláška na Růže a kříž IV

Přihláška


* = povinné pro vyplnění