Spirituální medicína

Image#4091

24. - 27. března 2011 v Praze

Anthroposofická společnost v ČR ve spolupráci s Lékařskou sekcí při Goetheanu (Dornach, Švýcarsko) Vás srdečně zve na setkání ke stému výročí přednáškového cyklu "Okultní fyziologie" vysloveného v roce 1911 Rudolfem Steinerem v Praze.

Informace o kongresu základní informace, přehled pracovních skupin, časový harmonogram a leták s pozvánkou (pdf).

Zde najdete nově přidané propozice ke kongresu, a dvě krásné mapky. Na jedné je zakreslená waldorfská škola na Opatově a její okolí a na druhé Anthroposofická společnost.

Přihlásit se
můžete poštou nebo mailem. Stáhněte si přihlášku (pravým tlačítkem a uložit jako) a poté ji elektronicky vyplňte a odešlete mailem na spiritualnimedicina@akademietabor.cz nebo si stáhněte přihlášku v pdf, vytiskněte a ručně vyplněnou odešlete na adresu: Akademie sociálního umění Tabor, Spirituální medicína, Jana Zajíce 32, 170 00 Praha 7, Česká Republika.

Veškeré dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. +420 233 382 494, +420 737 862 984 nebo na spiritualnimedicina@akademietabor.cz.

Für Deutsch sprachige →

Podle témat, která zakladatel anthroposofie Rudolf Steiner (1861 – 1925) proslovil na jednotlivých místech Evropy by bylo možné nakreslit mapu duchovních úkolů. Svými přednáškami, jakoby oslovoval genia loci, aby podpořil síly, které umožní na přinesený impuls odpověď. Rudolf Steiner opakovaně hovořil o rizicích moderní civilizace, která ztrácí živý obraz člověka a  z různých hledisek naznačil cestu k duchovní obnově kultury založené na hlubokém porozumění lidství. Aktualita tohoto impulzu je dnes zřetelnější než kdy jindy.

Přednášky přednesené v Praze před sto lety, na konci března roku 1911, a které nesou souhrnný název „Okultní fyziologie“, se staly východiskem nového, prohloubeného a rozšířeného lékařského umění. Přednášky se konaly v Pařížské ulici (tehdy Mikulášské třídě), ve dvoraně obchodního spolku Merkur a účastnilo se jich početné mezinárodní publikum.

Na konci března 2011 se chceme společně pokusit uchopit výzvu obsaženou v přednáškách o Okultní fyziologii: skrze poznání člověka probudit vůli k lidství.

Přínos anthroposoficky rozšířeného lékařství spočívá mimo jiné v tom, že přijímá moderní vědecké poznatky a současně se je snaží pochopit v širších duchovních i přírodovědeckých souvislostech.

Kongres „Spirituální medicína“ navazuje na menší kongres stejného jména, který se v roce 2004 konal v Praze a na němž anthroposofičtí lékaři Peter Selg a Andreas Worel uchopili téma „Okultní fyziologie“ Rudolfa Steinera jako podnět k lékařství, opírající se o poznání souvislostí mikrokosmu a makrokosmu a umožňující nové probuzení vědomé vůle k uzdravování.

V srpnu 2010 se uskutečnilo v Českém Krumlově vzdělávání lékařů, farmaceutů a terapeutů, pořádané lékařskou sekcí Goetheana. Jejich spolupráce tak v českých zemích a na Slovensku dostala nový impuls. Kongresem „Spirituální medicína“ se chceme pokusit na toto vše navázat a rozvinout to, co bylo v Praze Rudolfem Steinerem před 100 lety zaseto.

Anežka Janátová