Daruj umění

image

Daruj umění - benefiční aukce výtvarných děl
8. prosince od 18.00 hodin, Akademie sociálního umění TABOR

Srdečně Vás zveme na další benefiční aukci „Daruj umění“ v Akademii sociálního umění Tabor. Tentokrát bychom vytěženou částku chtěli použít na vydání knihy o Svatém Václavovi jako poctu patronovi České země s texty od Anežky Janátové a obrazovým cyklem od Anny Nowakové.

Aukční katalog Daruj umění 2016 → 

Průvodní text ke knize o Sv. Václavovi (Anežka Janátová) →
Život Sv. Václava, cyklus (Anna Nowaková) →
Fotogalerie z aukce v minulém roce →

... „Dcera Karla IV. Anna se provdala za anglického krále. Král byl sice král, ale nevzdělaný, neuměl číst ani psát. Avšak miloval svou ženu a to mu pomohlo, aby se v lásce všechno naučil.

Dobrá královna Anna přinesla do Anglie i všechny duchovní poklady císařského dvora svého otce. Ten měl, kromě Svaté Kateřiny, jíž děkoval za záchranu svého života v mladém věku, ještě jeden zářný vzor. Byl jím jeho prapředek Svatý Václav. Velmi se zabýval odkazem jeho životních činů i mučednické smrti. Celý odkaz života skutečného krále i kněze Václava nechal zobrazit na schodišti vedoucího do stánku nejsvětějšího, do kaple Umučení našeho pána Ježíše Krista na Karlštejně.

Královna Anna žila touto úctou tak hluboce, že ji přenesla i na krále a pak i na všechen anglický lid, který si Svatého Václava spojil s Vánocemi a koleda „Good King Wenceslus“ zlidověla a vrátila se i zpět do českých zemí.

Chceme tuto úctu a lásku k obrazu života svatého Václava umožnit prožít i našim čtenářům. V Akademii sociálního umění Tabor jsou skutky Svatého Václava, zobrazené na popud Karla IV. na Karlštejně, tématem pro porozumění, výzvy dávných časů k sociálnímu umění a výzvy, tak jako sluha Podiven, vstoupit do stop toho, který před námi bos, vysoký sníh prošlapal.“

Anežka Janátová

Aukční katalog Daruj umění 2016 →