divadelní představení

image

Carlo Pietzner / ...a z noci: Kašpar
Hra o sedmi obrazech věnovaná Kašparu Hauserovi.
Divadelní představení studentů, lektorů a přátel Akademie sociálního umění Tabor v Praze.

22. září 2018 od 19:00 hod.
Divadlo Za plotem (ústavní 249, 181 00, Praha 8, v areálu Psychiatrické léčebny v Bohnicích

"...Kašparův osud je mýtus oné bitvy, která se bojuje o lidské vědomí. To chce sloužit našemu individuálnímu duchu. Proto se oné bitvy účastníme, Kašparova tajuplného života a jeho záhadné smrti. Bezprostředně se toho účastníme, neboť cítíme, že jeho osud je také naším osudem....." (C. Pietzner, ...a z noci: Kašpar)

Divadelní hru podle životního příběhu Kašpara Hausera napsal v roce 1975 Carlo Pietzner, člen hnutí Camphill, umělec, anthroposof, vychovatel dětí a dospělých se speciálními potřebami. 

Hra vyobrazuje skutečné události, tak, jak je zaznamenali lidé z okolí Kašpara Hausera. Tato hra není ani zdaleka jediná, která byla o Kašparu Hauserovi napsána, Kašparův osud již inspiroval mnohé k vytvoření nejen uměleckého díla. Je však výjimečná tím, jakým způsobem se v ní prolíná příběh Kašpara Hausera s příběhem pětice lidí ze současnosti. Jak tito lidé, znavení a místy až znechucení nejen svou prací,  začínají opět nalézat svou vnitřní sílu, díky tomu, že se v rozhovoru postupně rozpomínají na onu  osobnost, jejíž čistota a krása povznášela všechny, kteří se s ní setkali osobně, ale i ty, kteří se jejím  příběhem po letech zabývali.

29. září roku 1812 se narodila bytost, která je do dnešního dne předmětem mnoha sporů a dohadů. Bytost, která většinu svého 21letého života prožila vpravdě v nelidských podmínkách. Dva a půl roku starý chlapeček je se svým dřevěným koníčkem zavřen do jámy v zemi, nad níž je postavena bouda. Je ponechán v samotě, temnotě a chladu, jen o chlebu a vodě, na slámě osudu, který mu byl připraven. A když jej chlad a temnota do 16 let nezahubí, je oblečen a nohy, které neumí chodit, jsou obuty do střevíčků. Je z části odnesen, zčásti odveden do Norimberka a na náměstí před kostelem ponechán dalšímu osudu, s dopisem v kapse, že se jmenuje KAŠPAR HAUSER a chce sloužit svému králi jako voják... Kašpar Hauser svým krátkým životem však prokázal, že určující je mohutnost osobnosti, která dokáže i z nejnepříznivějších životních podmínek vydobýt sílu důkazu, že Duch vždy nakonec musí zvítězit a nemůže být uloupen.

Vstupenky můžete rezervovat a zakoupit v kanceláři Akademie (posta@akademietabor.cz → )
Vstupné: 200 Kč. Žáci, studenti a senioři: 150 Kč.

Fotogalerie z premiéry v roce 2006  →