Konference

image

21. - 23. září 2018
Konference - Nezastupitelné kvality lidství
Akademie sociálního umění Tabor, Španělská 10, Praha 2

V čase, kdy jsme fascinováni technickými pokroky v robotizaci a nápodobách člověka, soudíme, že je vhodné začít se intenzivně zabývat skutečnými kvalitami lidství.

Michaelská konference s účastí zahraničních přátel je úvodní konferencí k danému tématu. V těchto konferencích chceme pokračovat.

 

 

Přednášející:

Pracovní skupiny

Velikost skupiny je limitovaná, proto prosím neváhejte. Do poznámky v přihlášce připište, do které skupiny se hlásíte.

O zahraničních hostech

Pracuje ve Vídni jako sociální vědec, působí na Univerzitě aplikovaných věd. V rámci anthroposofie pracuje od 90. let 20. století na jednotlivých aspektech anthroposofické meditace a na otázkách, které mohou přispět k tomu, abychom skutečně vedli náš život. Ještě mi pošle

Zoltán Döbröntei studoval na Akademii výtvarných umění v Budapešti, na které absolvoval jako akademický malíř. Vyučuje malbu v rámci různých waldorfských vzdělávání pro učitele a ve waldorfských školách a také v rámci kurzu Bothmerovy gymnastiky. Společně s jinými anthroposofickými umělci z oblasti divadla, hudby a s vědci (například členové výzkumu Hauschka) založil různá experimentální umělecká vzdělávání, ve kterých jsou zkoumány vztahy mezi uměním a vědou. Na akademii Napút, kterou spoluzaložil, vyučuje malbu, dějiny umění, filozofii umění a přednáší o nauce o barvách podle Goetha a Steinera.

Péter Takáts (68) se narodil v Budapešti a má dvacetiletou zkušenost v oblasti organizačního a personálního rozvoje a řízení změn. Při své činnosti vychází z anthroposofie a sociálního impulsu Rudolfa Steinera. Je autorem několika knih z oblasti vedení a rozvoje organizace. Je předsedou Anthroposofické společnosti v Maďarsku a Maďarského sdružení camphillů, je také zakládajícím členem několika dalších sdružení a nadací.

Program konference:

Pátek
18:00 Anežka Janátová - Nezastupitelné kvality lidství
19:20 přestávka
19:30 Příspěvky

Sobota
9.00 Jan Chromeček - Obrazy lidství v tradiční české hudbě, společný zpěv
9:30 Peter Takáts - Nezastupitelné kvality obyvatel střední Evropy, úloha střední Evropy.
Střed Evropy je mysterijním místem. Vyžaduje od lidstva, aby se podle toho odpovídajícím způsobem chovalo. Cesta kulturní epochy, ve které žijeme, směřuje ze západu, odkud vychází, na východ a prochází právě tímto prostorem. Při tom se musí vše staré proměnit. Staré síly se na této cestě na východ ztrácejí, nemohou projít tímto prostorem, aniž by byly obnoveny z Ducha. Pokud to chtějí přesto učinit, stanou se silami ničivými a původci katastrof. V tomto prostoru se nejprve musí z lidského poznání, lásky k lidem a odvahy vytvořit to, co může léčivě směřovat dále k východu. (Ludwig Polzer-Hoditz)

10:30 Přestávka, káva
11:00 Pracovní skupiny
12:30 Oběd
14:00 Wolfgang Tomaschitz -  Anthroposofie jako životní umění
To, co Rudolf Steiner popsal před 100 lety jako schopnosti, které si musí osvojit esoterní žák, potřebuje již dnešní člověk, aby se vyrovnal s každodenním životem a vedl skutečný život. V tomto smyslu je dnes zapotřebí nově uchopit některé prvky antroposofické cesty poznání.

15:30 Přestávka, káva
16:00 Tomáš Boněk - Lidství jako kulturní čin
17:00 Večeře
19:00 divadelní představení - Carlo Pietzner / ...a z noci Kašpar
(divadelní sál Psychiatrické léčebny Bohnice)
Vstupenky na divadlo nejsou zahrnuty v ceně konference. Můžete je rezervovat a zakoupit v kanceláři Akademie (posta@akademietabor.cz → )
Vstupné: 200 Kč. Žáci, studenti a senioři: 150 Kč.
více o divadelním představení →

Neděle
9.00 Jan Chromeček - Obrazy lidství v tradiční české hudbě, společný zpěv
9:30 Zoltán Döbröntei - Intuice, inspirace a imaginace v umělecké tvorbě
10:30 Přestávka, káva
11:00 Pracovní skupiny 
12:30 Přestávka, káva
13:00 Plénum, zakončení 

Cena

Cena za celou konferenci - 1400,-.
Studenti a členové Akademie Tabor - 1200,-.

Přihlášení na konferenci

Nezapomeťe do poznámky připsat, do které z pracovních skupin se hlásíte.

Závazná přihláška - Konference

Přihláška* = povinné pro vyplnění