O Akademii

Pravda může rozkvést jen tehdy, zakotví-li v lidské duši nejvážnější úsilí o sebepoznání.
Odkud pochází všechna pýcha, ješitnost, všechna nepravdivost?
Pocházejí z nedostatku poznání sebe sama.
A z čeho jedině může vyrůst pravda, z čeho pokora a zbožnost před lidskými světy a božskou moudrostí?
Mohou vyrůstat jen ze skutečného sebepoznání, ze sebevýchovy a sebekázně.
Rudolf Steiner

Akademie sociálního umění Tabor se zaměřuje na rozvíjení znalostí a dovedností v oblasti léčebné pedagogiky a sociálně umělecké terapie. V rámci procesu výuky je důraz kladen v první řadě na interaktivitu, vlastní prožitek a sebepoznání studentů.

Akademie usiluje o rozvíjení individuálního myšlení a tvůrčího potenciálu v člověku. Kromě této složky akcentuje také etický aspekt, který je vysoce důležitý v daných oborech, a tím je schopnost empatie. Snažíme se tak u našich studentů zvyšovat nejen úroveň jejich faktického vzdělání, ale také sociální inteligenci, nezbytnou v oblasti sociální práce.