Otevírané obory v roce 2016 / 2017

image

V příštím školním roce otevíráme nový obor - Nauka o Psyche a Logu 

Slovo psychologie je složeno ze dvou řeckých slov - Psyché a Logos. Těmito pojmy se zabývali téměř všichni řečtí filosofové. Janovo evangelium Logem, které bylo v prapočátku, začíná. V nauce o Psýché a Logu se budeme zabývat poznatky, které máme z řecké filosofie a dávných nauk až do našich časů. Budeme se snažit dobrat se hlubšímu rozumění oběma slovům. Budeme k tomu používat vybranou dostupnou literaturu, interpretaci dávných obrazů mýtů, pohádek a budeme se snažit získané poznání aplikovat na současný stav lidské duše. Základem naší nauky bude znalost obsahu mýtu o Erótovi a Psýché. Projdeme různými kulturními epochami a budeme se snažit porozumět jejich vztahu k lidské Duši. Zamyslíme se nad pojetím Duše u významných filosofů, seznámíme se s pohledy významných psychologů, ale hlavně se budeme snažit prohloubit poznání o vlastní duši, opírající se o hluboké poznatky Rudolfa Steinera.

 všechny studijní obory pro rok 2016 / 2017: