Psychologie svobody

image

3. - 6. prosince 2012 v Akademii Tabor
Psychologie svobody
Úvod do Psychosofie Rudolfa Steinera a Psychofonetiky

Zveme všechny zájemce na první seminář s anthroposofickým psychoterapeutem Yehudou Tagarem (Izrael) s názvem Psychologie svobody. Seminář začíná v pondělí večer veřejnou přednáškou a pokračuje v dalších dnech odpoledními workshopy.

Více o semináři →
Institut psychofonetiky Persephone →
Rozhovor s Yehudou Tagarem →
Informační leták o psychofonetice, anglicky, formát pdf →

Nový odkaz - článek o Psychofonetice na webu Slovenské anthroposofické společnosti →

O semináři

Psychologie svobody - Úvod do Psychosofie Rudolfa Steinera a Psychofonetiky (aplikované psychosofie) 

Psychofonetika je novou metodou sebeuvědomování a znovuobnovení celé lidské bytosti - těla, životních sil, duše a ducha. Je založena na znovuobjevení psychosofie Rudolfa Steinera. Podporuje úsilí individuálního lidského ducha, aby převzal kontrolu nad svým vnitřním a vnějším životem a rozvinul ho na vyšší úroveň.

U člověka se zaměřuje na jeho současnou zkušenost bez analýzy a interpretace, probouzí ho k realitě, ve které je svým vlastním mentorem, průvodcem a rádcem. Používá paměť těla, pohyby, gesta, vizualizaci a zvuk lidské řeči k získání vlastních zkušeností, vedoucích k trvalému posílení sebe sama a tvořivosti, vyhýbá se vzniku závislosti na terapeutovi.

Zásadním prvkem ve vzdělávání psychofonetiky je ctít každou lidskou bytost jako prvotní zdroj vědění, smyslu, významu a tvořivosti. Každý jednotlivec je chápán jako tvůrce svého osudu, mravnosti a vnitřního vedení.

Ano, to mne zajímá, chci se přihlásit »

Pro koho je seminář určen

Seminář je určen pro všechny, kteří chtějí propojit moudrost, empatii a závazek pro lidský rozvoj, který dále mohou využít do vyššího, cíleného a efektivního profesního uplatnění.

Psychofonetika je koncipována pro ty, kteří si přejí spojit se s hlubší identitou, autonomií, kreativitou, vitalitou a spiritualitou jako základem pro obohacení a zpevnění osobních a profesních životů, pro ty, kteří chtějí převzít zodpovědnost za vlastní osobní rozvoj a následnou proměnu a v neposlední řadě pro ty, kteří si přejí oprostit se od závislostí, traumat, depresí, zneužívání a dalších patologií a jejich přeměnou získat prostředky, kterými mohou pomoci druhým ve stejných životních nesnázích.

Z účastníků jednotlivých seminářů bude postupně vytvořena skupina vážných zájemců o čtyřleté pravidelné studium psychofonetiky - anthroposofické psychoterapie, které bude následovat. Účast na jednotlivých seminářích není závazná pro budoucí studium psychofonetiky.

Ze zkušeností účastníků seminářů psychofonetiky...

"...Po mnohaleté práci v divadle, jak při vystupování tak při osobní proměně jsem získal mnoho mocných, nonverbálních nástrojů, které umožňují lidem pozorovat sebe sama v akci, ve čtení jejich vnitřních scénářů a jejich následného svobodného přepsání. jestliže život a práce jsou představení, pak zde musí být bezpečný prostor ke zkoušení mezi představeními. Psychofonetika byla vytvořena pro tento účel. Je to psychologie svobody pro umožnění svobodného poznání sebe sama jako základ k neomezenému konání ve světě..." 

"...Yehuda Tagar vytvořil silnou a hlubokou psychoterapeutickou cestu založenou na vztahu mezi zvukem, gestem a emocemi, skrze které mohou být traumatické a bolestivé vzpomínky vyneseny do vědomí, kde dochází k uzdravení. Ukázal nám, že zvuky lidksého hlasu nám mohou dát bezprostřední přístup k nejniternějším pravdám a v kombinaci s tvořivým a posilujícím psychoterapeutickým vztahem mohou jednotlivci rychle překonat překážky na cestě k jejich vlastní radosti, naplněnmu a smysluplnému životu.(...)"

Lektor

Yehuda Tagar - psychoterapeut a přednášející, který v současné době působí v Kapském městě v jižní Africe. Je zakladatelem psychofonetiky, tj. soustavy psychoterapie, poradenství, duchovního rozvoje a koučingu jednotlivců i organizací, založené na antroposofii a psychosofii Rudolfa Steinera. Je zakladatelem Institutu psychofonetiky Persephone, kde se vzdělávají odborníci pro psychofonetiku a je prezidentem Mezinárodní asociace odborníků pro psychofonetiku. Od roku 1991 působil především v Austrálii, na Novém Zélandu a v jižní Africe. Yehuda Tagar je členem několika odborných mezinárodních organizací zaměřených na poradenství, psychoterapii a anthroposofické lékařství.

Termín setkání a časový rozvrh

Pondělí 3. 12.
19.00 - 21.00 - Večerní přednáška na téma Psychosofie Rudolfa Steinera, zapomenutý základ anthroposofické psychologie a psychoterapie

Úterý 4. 12.
16.00 - 21.00 - Psychofonetika - Praktické nástroje pro sebeuvědomění pomocí Psychofonetiky - aplikované Psychosofie

Středa 5. 12.
16.00 - 21.00 - Metodická empatie v Psychofonetice - Objevování mostů mezi vlastní duší a dušemi druhých.

Čtvrtek 6. 12.
16.00 - 21.00 - Psychofonetika a sebeuzdravení - Vnímání, gesto, vizualizace a zvuky lidské řeči jako praktické nástroje pro léčení těla, duše i ducha.

Yehuda Tagar je po individuální domluvě připraven každý den před seminářem vést individuální konzultace nebo jakoukoliv jinou formou prohloubit úvod do Psychofonetiky pro všechny vážné zájemce.

Místo setkání

Akademie sociálního umění TABOR, Španělská 1073/10, Vinohrady, Praha 2. Vchod recepcí z ulice Na Smetance (bezbariérový vstup).

Zobrazit na google maps »

Cena

Cena je 2.800,-

Aby se seminář mohl uskutečnit a my mohli pokrýt všechny nutné náklady spojené s návštěvou zahraničního lektora, je zapotřebí nejméně sedm přihlášených. Vzhledem k vyšší ceně požadujeme zálohu 800,- splatnou před začátkem semináře na účet Akademie 2200310096/2010 (Fio).  Do zprávy pro příjemce napište prosím "Psychofonetika" a své jméno a příjmení. Děkujeme.

 

Ano, to mne zajímá, chci se přihlásit »

Závazná přihláška - Psychologie svobody

Přihláška* = povinné pro vyplnění

Profesionální kurzy psychofonetiky- tříletý vzdělávací cyklus

První rok

Úvod do psychosofie a psychofonetiky
pětidenní intenzivní seminář každý druhý měsíc v roce, ( 30 dní )

Tento základní jednoletý kurz psychofonetiky nabízí rozvíjení schopností pro vlastní uvědomělost, vnitřní vedení, uzdravení, transformaci, realizaci vlastního potenciálu, pro komunikaci a poradenské schopnosti a to vše rozvíjí jako základ pro vůdčí schopnosti. Kurz vybavuje studenty vlastním vzdělávacím a terapeutickým procesem založeným na psychofonetice. Kompetence cetifikátu umožňují absolventům povýšit jakkoukoliv osobní a profesní pozici do dalšího osobního, profesního a společenského rozvoje. Kurz může poskytnout prohlubování jakékoliv dané profesní schopnosti a zefektivnit zpracování životních výzev.

Druhý rok

Výcvik pro vlastní ovládání, profesionální poradenství, psychofonetika a psychosofie
pětidenní intenzivní seminář každý druhý měsíc v roce, ( 30 dní )

Tento kurz je určen pro ty, kteří si přejí stát se profesionálními poradci pro rozvíjení osobních a profesních schopností. Je založen na holistickém přístupu k lidskému vývoji a navazuje na hlubší rozvoj empatie.Tento kurz představuje základní cvičení, které vedou k možnosti proměny našich životních výzev a  k jejich chápání  jako příležitostí pro osobní, profesní, sociální a spirituální rozvoj. Zahrnuje jak teoretický, tak aplikovaný trénink v psychosofii.

Třetí rok

Anthroposofická psychoterapie I. - pokročilý stupeň v psychofonetice - kvalifikace jako odborník v psychofonetice
pětidenní intenzivní seminář každý druhý měsíc v roce, ( 30 dní )

Tento kurz je určen pro profesionály, kteří si přejí stát se provozovateli psychofonetiky. Je to podrobný výcvik kombinovaný hlubším rozvojem empatie s aktivitou založenou na psychofonetice, uplatňující hlubokou inteligenci tělesného vědomí, gest, vizualizace a zvuků.

Čtvrtý rok

Anthroposofická psychoterapie II. - pokročilý stupeň v psychofonetice - kvalifikace jako odborník v psychofonetice, praxe se supervizí