Přijímací pohovory

16. října 2017 od 14:00           
více o přijímacích pohovorech →
(poslední termín k přijetí do studia v tomto školním roce)