Svatojánská pohádka

23. 6. v 16:30 hodin
Svatojánská pohádka 

na vršku U třech Svatých, Nová Ves nad Popelkou,
hrají denní studenti, lektoři a přátelé

"... Slyšte vy všichni a butďe mi vítáni
pozváni jste teď k slavnosti Slunce.
Dnes příroda slaví a v ní všechny bytosti,
slavnost, co u lidí zvána je dnem,
kdy v skrytu srdce rodí se dítě ...

...Když zradíte nás, popřete naše bytí,
může se stát, že nastane čas,
temno nás uchvátí, to pocítit smíte,
vy naší sudbou jste, žijeme z vás..."