termíny 2018 semináře pro veřejnost

Imaginativní matematika →
4. dubna 

Svět včel a elementárních bytostí →  
14. března, 11. dubna

Buddhismus a Kristův impulz →  
22. března, 26. dubna

Pedagogicko - terapeutický význam propojení pohybu a řeči →    
21. února

Waldorfská pedagogika - interkulturní? →  
8. března, 12. dubna