Přijímací pohovory

Nedostali jste se na vysokou školu? Zkuste Jednoleté pomaturitní studium na Akademii Tabor.

Další termíny přijímacích pohovorů na příští školní rok vypisuje Akademie Tabor na 15. července a 14. srpna 2011.