POVEZ II

image

Akademie sociálního umění Tabor je jako vzdělávací organizace zapojena do projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II), který je financován z Evropského sociálního fondu skrze Operační program Zaměstnanost. Program umožňuje zaměstnavatelům a také fyzickým osobám (OSVČ) a nestátním neziskovým organizacím zvýšit kvalifikaci svých zaměstnanců skrze příspěvek na vzdělávací aktivity, čímž zvyšuje jejich uplatnitelnost na trhu práce.