Jan Chromeček

Jan Chromeček

Jan Chromeček vystudoval Akademii sociálního umění Tabor, kde je v současné době lektorem. Sedm let pracoval jako učitel hudby a muzikoterapeut ve Svobodné speciální škole Jana Amose Komenského v Praze (dnes Základní škola a střední škola Waldorfská), dále jako učitel hudby a muzikoterapeut ve waldorfské škole v Praze v Jinonicích. Při ČVUT v Praze vede uměleckou hudební dílnu pro studenty technických oborů a spolupracuje s komunitním centrem Cheiron -T  v Táboře. Je lektorem akreditovaných kurzů pro pracovníky v sociálních službách -Specifika sociální práce s romským etnikem - nároky na sebezkušenostní a osobnostní rozvoj sociálního pracovníka  Úvod do využití muzikoterapie jako aktivizační techniky v sociální práci s romskou mládeží.. Od září 2018 vyučuje hru na lyru na Mezinárodní konzervatoři Praha. V Akademii Tabor vyučuje tyto předměty: Člověk a hudba, Úvod do muzikoterapie, Divadlo, Popol Vuh, Ruská literatura. Je hlavním lektorem oboru Muzikoterapie →.