Mgr. Martin Procházka

Martin Procházka

Mgr. Martin Procházka vystudoval pedagogiku na FFUK. Je pracovníkem v sociálních službách pracující s neorganizovanou mládeží, převážně z romského etnika v Táboře a od roku 2017 je ředitelem waldorfské školy Mistra Jana v Ratibořských Horách, nedaleko Tábora. Pracuje také v oblasti individuální psychoterapie. Dva roky se věnoval přímé práci s lidmi postiženými drogou. Sedm let působil jako lektor primární prevence na základních a středních školách v Táboře a okolí, v současnosti spolupracuje na tomto tématu s waldorfskými školami v Praze Jinonicích, v Českých Budějovicích, v Příbrami a v Písku. Od roku 2006 je lektorem Akademie sociálního umění Tabor v Praze. Absolvoval Waldorfský seminář v Praze, sebezkušenostní výcvik "Práce na rozvoji osobnosti" a řadu dalších vzdělávání a kurzů. Základním východiskem osobnostního rozvoje však pro něj zůstává praxe a přímá práce s lidmi. Spolupracoval též několik let na vzdělávání začínajících sociálních pracovníků a přednášel o tématech závislostí a o práci s romským etnikem. Je lektorem akreditovaných kurzů pro pracovníky v sociálních službách - Specifika sociální práce s romským etnikem a Úvod do využití muzikoterapie jako aktivizační techniky v sociální práci s romskou mládeží. V Akademii Tabor vyučuje předměty: Úvod do anthroposofie, Úvod do filosofie svobody, Sociální handicap, Arteterapie - keramika. Je třídním asistentem dálkového studia →.