Absolventi Akademie

Přestože Akademie v Čechách zatím není akreditovaná, dosud všichni absolventi Akademie našli své uplatnění. Buď pracují v oblasti školství nebo v oblasti sociální. Většinou mají vlastní iniciativu a několik jich společně založí např. chráněnou dílnu nebo terapeutické společenství.

Řada studentů zůstává i v zahraničí, kde buď pokračují v odborné specializaci nebo na roční odborné praxi najdou životního partnera. Absolventi mohou pracovat i ve sdělovacích prostředcích jako specializovaní žurnalisté, ve vydavatelstvích a nakladatelstvích se zaměřením na sociální tématiku, v nově koncipovaných zařízeních sociální podpory, prevence a terapie a v neposlední řadě jako iniciátoři vzniku nových forem péče o sociálně handicapované.

Absolventi Akademie se uplatňují ve všech oblastech které si zvolí, pro své skutečně lidské kvality.

Organizace založené studenty či absolventy Akademie

Proč jít studovat Akademii - Zdena Bouchalová

Myslím, že pro mne byla na Akademii velmi důležitá biografická práce. Je to největší dobrodružství, jaké může člověk zažít. Luštit tajemství vlastního osudu. Kdo jsem, odkud jsem přišla, kam směřuji. Je to cesta odvahy, síly a pokory (...) přečtěte si celý článek →

Zdena Bouchalová, v současnosti majitelka nekuřácké
a nealkoholické Kavárny U Madony, Český Brod

 

Díky Akademii sociálního umění se můj život proměnil od samého základu - Tomáš Matys

Díky Akademii sociálního umění se můj život proměnil od samého základu. Studium jsem nastoupil ve 27 letech. Za sebou jsem měl závislost na pervitinu (18 -21 let), hraní v rockových skupinách, cestování stopem po Evropě, hraní na ulici a taky dlouhé registrace na ÚP, a pak na sociálce, protože pracovat se mi nechtělo. Občas jsem to zkusil, např. v továrně na malé Ježíšky ze sádry, na které jsem stříkal glazuru, mělo jich být 150ks denně a mně to moc nešlo. Atp. Maximálně za tři měsíce jsem vždycky cítil, jak mě to štve a skončil jsem. Asi ve 23 nebo 24 letech jsem se postavil na vlastní nohy – začal jsem hrát na kytaru a zpívat v metru v Berlíně (...) přečtěte si celý článek →

Tomáš Matys, absolvent Akademie, nyní
pracovník Sociálního atelieru Tilia

Na Akademii jsem prišla z přírodovědného gymnázia a byla jsem zvyklá hodně se učit - Renata Bühring

Na Akademii jsem prišla hned po maturitě z přírodovědného gymnázia. Byla jsem zvyklá se hodně učit – nové teorie, věci zpaměti... První tři semestry na Akademii jsem bojovala s tím, jak si udělat představu o tom, co se na této škole vůbec děje. Intelektuální oblast, která byla zvyklá pracovat na gymnáziu už nebyla oslovovaná v první řadě a o zbytku mé maličkosti jsem měla jen velmi mlhavou představu. Má to vůbec cenu, vyvíjím se, když se intelektuálně neučím? , napadalo mě. Někde jsem cítila, že se něco děje. Ale co a kde? (...) přečtěte si celý článek →

Renata Bühring, absolventka Akademie, nyní pracovnice
v sociálně-terapeutickém zařízení Dorf Seewalde v Německu

Na Akademii jsem přišla po maturitě, spíše náhodou - Eliška Nedomlelová

Na Akademii jsem přišla po maturitě, spíše náhodou, protože mám-li to vyjádřit tak, jak jsem to do té doby vnímala, tak mě naše školství přesvědčilo o tom, že už rozhodně žádnou vysokou školu studovat nechci. Ne že by na to mé studijní výsledky nestačily - naopak, ale chyběl mi jaksi smysl, proč bych měla dále trávit roky něčím, co mi nadále nedávalo smysl. Myslela jsem si, že život musí být k nalezení jinde než ve škole. Tím padl i můj původní ideál, stát se učitelkou umění (...) přečtěte si celý článek →

Eliška Nedomlelová, absolventka Akademie,
absolventka Alanus Hochschule v Německu

Narodila jsem se v Českém Krumlově, abych mohla pobrat kvality Rožmberského rodu - Anna Nowaková

Narodila jsem se v Českém Krumlově, asi proto, abych mohla do sebe pobrat kvality, které zde přeci jen ještě zůstaly působením ducha Rožmberského rodu. Dětství a dospívání bylo prodchnuté setkáváním s uměním, řemesly, historiií a vztahem k České zemi. Jakkoliv to zní ideálně, musím říci, že kdybych se nesetkala se studijním procesem Akademie, byl by ze mne nesnesitelný sobec, s přecitlivělou duší (...) přečtěte si celý článek →

Výtvarná diplomová práce Anny Nowakové - Život Sv. Václava

Anna Nowaková, absolventka Akademie,
výtvarnice, nyní na mateřské dovolené

Jednoho dne měla jsem sen, který se mi nezdál - Gabriela Čečo

Jednoho dne měla jsem sen, který se mi nezdál. Že stojím uprostřed obrovské knihovny světa.., a všechny knihy mám k dispozici.., žel byly naprosto chaoticky vyskládány a najít tu či onu pravdu jevilo se jako problém. Od té chvíle jsem věděla, že Já jsem tím klíčem k sobě samé, že uvnitř mě mohu najít všechny odpovědi. A tak začala má cesta (...) přečtěte si celý článek →

Gabriela Čečo, absolventka Akademie, waldorfská
učitelka, nyní na mateřské dovolené