Členské příspěvky – ceny studia

Jak platit

  1. Poslat peníze převodem na účet 2200310096/2010 u Fio banky. Jako variabilní symbol (důležité!) použijte Vaše rodné číslo.
  2. Složit peníze přímo na náš účet 2200310096/2010 u Fio banky (zpoplatněno, cca 30,-). Jako variabilní symbol (pořád stejně důležité!) použijte Vaše rodné číslo.  
  3. Složit peníze v hotovosti lze u hospodáře školy.

V případě nejasností mne kontaktujte, rád Vám pomohu.
Martin Semerád - tel: 739 030 668

Výše ročních členských příspěvků v roce 2018/2019 

Výše členských příspěvků na školní rok 2018/2019 pro všechny obory denního studia je shodná. Výše členských příspěvků pro všechny obory dálkového studia je také shodná, jen u Vzdělávání učitelů a Arteterapie je cena jiná. Podívejte se prosím na stránky, jednotlivých oborů, kde je info o ceně součástí anotace. Studenti prvních ročníků platí tyto příspěvky ve třech splátkách. Studenti vyšších ročníků ve dvou splátkách.

Individuální splátkový kalendář lze domluvit s hospodářem školy Martinem Semerádem, martin.semerad@akademietabor.cz

Další informace o platbách, např. poplatky za obhajoby či příspěvky za roky nad rámec studia, najdete ve Finančním řádu Akademie (ve formátu pdf).

Studenti prvních ročníků

Termíny splátek (pro školní rok 2018/2019):

  1. splátka  - do 30 dní od podpisu Smlouvy o studiu
  2. splátka  - do 1. září 2018
  3. splátka  - do 1. února 2019

Denní studium

36.000 Kč (1. splátka  - 6.000 Kč, 2. splátka  - 15.000 Kč, 3. splátka  - 15.000 Kč)

Dálkové studium 

28.000 Kč (1. splátka  - 8.000 Kč, 2. splátka  - 10.000 Kč, 3. splátka  - 10.000 Kč)

Studenti vyšších ročníků

Termíny splátek:

  1. splátka  - do 20. září 2018
  2. splátka  - do 1. února 2019

Denní studium

36.000 Kč (1. splátka  - 18 000 Kč; 2. splátka  - 18 000 Kč)

Dálkové studium

28.000 Kč (1. splátka  - 14 000 Kč; 2. splátka  - 14 000 Kč)