Semináře pro veřejnost

Každý člověk začne hledat v určitém časovém úseku svého života své místo v lidském společenství. Hledá místo, kde by mohl plnit úlohu, která naplní smysl jeho života ve světě. V tomto hledání je velmi důležité poznat sám sebe, své slabé i silné stránky, a tím, že sobě porozumíme, můžeme i mnoho změnit.

Ve školním roce 2016/2017 otevíráme tyto seminární cykly pro veřejnost:

Obrázek Matematika » Imaginativní matematika

Matematika, jak jste se jí ve školách neučili, a přece jste měli v Duši vždycky přání se s takovou setkat. Cesta našeho semináře bude cestou objevitelskou, neboť moudrost minulá i budoucí je bláznovstvím v očích dnešní vědy. Bude výpravou odhalující tajemství člověka a účastnit se jí mohou všichni ti, kteří nejsou zcela zakleti ve strnulých formách nemyšlení. Bude útěšná pro všechny, kteří kdy chtěli nalézt krásu v matematice, ale nebylo jim to dosud umožněno.

Obrázek včela jako bytost » Svět včel a elementárních bytostí

Z cyklu "Včely jako sluneční bytost". Poznáváme taje společenství včel jako slunečního národa. Jeho spřízněnost s člověkem a jeho budoucností. Co nás včely mohou naučit a jaká je souvislost mezi včelařením a waldorfskou pedagogikou? O duchovním významu chovu včel a jeho souvislosti s posláním Českého národa. Praktické aspekty chovu včel a ekologického včelaření.  

Obrázek Tajuplná a léčivá moc pohádek » Léčivá moc pohádek  

Věříme ještě na duši? Vyprávění pohádek, interpretace pohádkových obrazů, výklad symbolů, doba a důvod vzniku pohádek, smysl vyprávění pohádek v dnešní době, vliv pohádek na vývoj dítěte a jeho život v dospělosti, uchopování smyslu pohádkových obrazů prostřednictvím uměleckých aktivit a prožitku vlastní zkušenosti.

Obrázek Muzikoterapie » Člověk a hudba  

Obsahem seminářů je seznámení se základními tématy z oblasti umělecké hudební terapie, studium a praktické zkoumání hudebních fenoménů a vztahu člověka k nim, s přihlédnutím k potenciální možnosti jejich mnohostranného působení na člověka. Proces získávání znalostí a dovedností není chápán pouze jako osvojování potřebné didaktiky pro muzikoterapeutickou práci, ale zároveň jako prostředek pro vlastní osobnostní rozvoj.

Obrázek Mužský sbor » Podvečerní zpívání - mužský sbor

Tato podvečerní umělecká dílna je otevřená všem zájemcům o práci s hlasem a lidovou písní. Zaměříme se na mužské lidové písně. Budeme zpívat písně středověké, písně lidové z různých oblastí nejen Čech a Moravy, ale i dalších slovanských oblastí, písně jednohlasé i vícehlasé, táhlé halekačky i svižné verbuňky. Cílem těchto pěveckých setkání není perfektně nacvičený repertoár na soutěžní přehlídku sborů. Jde o společnou uměleckou práci s hlasem, tématy a obrazy lidových písní, zážitek krásy z objevování a společného zpěvu.

Obrázek Mýty našeho času » Mýty našeho času

Mýtus je prostor, do kterého můžeme společně vstoupit. Vše, co se ve světě kolem nás děje, je možno osvětlit vyprávěním příběhů a jejich prožíváním. Ten, kdo hledá porozumění moderním mýtům vztahující se na náš Čas, tak dává své Duši příležitost přiblížit se na práh Otázky, která naň volá: Poznej sám sebe! Na společnou cestu Vás zve asistent předmětu: Mgr. Martin Semerád, Ph.D. V cyklu Mýty našeho času se setkáme nad tématy "Příběhy Středozemě - J. R. R. Tolkien".

Obrázek Hovoř, milý příteli » Šest zjevení řeči   

Šest zjevení řeči - její vyjadřovací formy v hlase a gestech, její význam pro pedagogiku a terapii.
Lidská individualita se vyznačuje tím, že dokáže uvést hlásky do smysluplného vztahu. Jak s tímto darem nakládáme? Kolik utrpení a nedorozumění způsobujeme nepřiměřeným používáním řeči nebo její neznalostí či strachem z ní?