Semináře pro veřejnost

Každý člověk začne hledat v určitém časovém úseku svého života své místo v lidském společenství. Hledá místo, kde by mohl plnit úlohu, která naplní smysl jeho života ve světě. V tomto hledání je velmi důležité poznat sám sebe, své slabé i silné stránky, a tím, že sobě porozumíme, můžeme i mnoho změnit.

Ve školním roce 2017/2018 otevíráme tyto seminární cykly pro veřejnost:

image » Buddhismus a Kristův impulz

Buddhismus a Kristův impulz - jako noc a den - tak se na první pohled liší Buddhovo učení, Dharma a vyznání historického exoterního křesťanství. V hloubce duchovního vývoje lidstva však - podle Rudolfa Steinera - oba impulzy "spolupracují", vzájemně se doplňují a "se-tkávají".

image » Waldorfská pedagogika - interkulturní?

Anthroposofie je podle Rudolfa Steinera něčím „všeobecně lidským“, co ve svém nejúplnějším rozvinutí a uskutečnění překonává všechny jednostranné kulturní identifikace. Může patřit celému lidstvu, bez ohledu na „rasu, národnost a náboženské vyznání“. Tento potenciál je i v živoucím jádru pedagogiky z anthroposofie vyvinuté: pedagogiky waldorfské školy.

Obrázek Matematika » Imaginativní matematika  

Matematika, jak jste se jí ve školách neučili, a přece jste měli v Duši vždycky přání se s takovou setkat. Cesta našeho semináře bude cestou objevitelskou, neboť moudrost minulá i budoucí je bláznovstvím v očích dnešní vědy. Bude výpravou odhalující tajemství člověka a účastnit se jí mohou všichni ti, kteří nejsou zcela zakleti ve strnulých formách nemyšlení. Bude útěšná pro všechny, kteří kdy chtěli nalézt krásu v matematice, ale nebylo jim to dosud umožněno.

Obrázek včela jako bytost » Svět včel a elementárních bytostí

Z cyklu "Včely jako sluneční bytost". Poznáváme taje společenství včel jako slunečního národa. Jeho spřízněnost s člověkem a jeho budoucností. Co nás včely mohou naučit a jaká je souvislost mezi včelařením a waldorfskou pedagogikou? O duchovním významu chovu včel a jeho souvislosti s posláním Českého národa. Praktické aspekty chovu včel a ekologického včelaření.

Obrázek Hovoř, milý příteli » Pedagogicko - terapeutický význam propojení pohybu a řeči     

Lidská individualita se vyznačuje tím, že dokáže uvést hlásky do smysluplného vztahu. Jak s tímto darem nakládáme? Kolik utrpení a nedorozumění způsobujeme nepřiměřeným používáním řeči nebo její neznalostí či strachem z ní?

Obrázek svetem islamu » Světem islámu      

„Tawhíd“ – základ islámu,velká abstraktní idea absolutní jednoty a transcendence božství – a hluboká kulturní a psychologická rozmanitost lidské niternosti. Kontrapunkty vždy znovu se rodící duchovní zkušenosti a jednou vysloveného a prorocky prostého absolutního ideálu...