Kurzy akreditované MPSV

Specifika sociální práce s romským etnikem - nároky na sebezkušenostní a osobnostní rozvoj sociálního pracovníka →
Forma: prezenční, rozsah: 16 vyučovacích hodin, termín: ---

Možnosti řečově-dramatických a pohybově-terapeutických aktivit u osob s mentálním postižením →
Forma: prezenční, rozsah: 16 vyučovacích hodin, termín:
---

Životní příběh a jeho využití v sociální terapii →
Forma: prezenční, rozsah: 24 vyučovacích hodin, termín:---

Úvod do využití muzikoterapie jako aktivizační techniky v sociální práci s romskou mládeží →
Forma: prezenční, rozsah: 8 vyučovacích hodin, termín: 6. prosince 2016

Hranice v sociální práci - úvod do využití muzikoterapie a arteterapie jako aktivizačních technik při práci s vlastními hranicemi →
Forma: prezenční, rozsah: 8 hodin (jednodenní), termín: 29. listopadu 2016 a 13. prosince 2016

Možnosti využití arteterapeutických technik v přímé práci s klienty sociálních služeb →
Forma: prezenční, rozsah: 16 hodin, termín: 14.-15. 2. a 16.-17. 5. 2017