Kurzy akreditované MPSV

Specifika sociální práce s romským etnikem - nároky na sebezkušenostní a osobnostní rozvoj sociálního pracovníka →
Forma: prezenční, rozsah: 16 vyučovacích hodin, termín: ---

Možnosti řečově-dramatických a pohybově-terapeutických aktivit u osob s mentálním postižením →
Forma: prezenční, rozsah: 16 vyučovacích hodin, termín:
---

Životní příběh a jeho využití v sociální terapii →
Forma: prezenční, rozsah: 24 vyučovacích hodin, termín:---

Úvod do využití muzikoterapie jako aktivizační techniky v sociální práci s romskou mládeží →
Forma: prezenční, rozsah: 8 vyučovacích hodin, termín: ---

Hranice v sociální práci - úvod do využití muzikoterapie a arteterapie jako aktivizačních technik při práci s vlastními hranicemi →
Forma: prezenční, rozsah: 8 hodin (jednodenní), termín: ---

Možnosti využití arteterapeutických technik v přímé práci s klienty sociálních služeb →
Forma: prezenční, rozsah: 16 hodin, termín: 5. - 6. listopadu 2018