Hranice v sociální práci

Tento kurz je určen především pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (dle § 116 odst. 9 Zákona), v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, denních stacionářích apod. 

Číslo akreditace u MPSV - 2016/0092-PC/SP

Anotace

Kurz se zabývá vlastním poznáváním hranic. S využitím hudební terapie a arteterapie pro práci s vědomým uchopením vlastních hranic a limitů a zároveň limitů a hranic klienta, kdy jde především o zážitek, který je následně s lektory reflektován, aby došlo k zvědomění hranic v procesu sebepoznání a uchopení edukačního momentu. Koncepce kurzu vychází z navození základní teoretické roviny tématu hranic v sociální práci a aktivní reflexe na základě konkrétních kazuistik z praxe účastníka kurzu a jejich uchopení.

Kurz využívá dynamiku skupiny, zkušenosti, prožitky účastníků, jak z konkretizace zážitků navozených ve vztahu k hranicím, tak z navozených situací v kurzu díky technikám arteterapie a hudební terapie. Uchopením dané problematiky nejen v rovině verbální a myšlenkové, ale i v rovině umělecké může být téma hranic zpracováno komplexně a prakticky.

Další info na posta@akademietabor.cz  nebo na tel. 731117370.

Osvědčení

Pro získání osvědčení je nutná aktivní účast na kurzu.

Lektoři

Mgr. Martin Procházka
Jan Chromeček

Termíny


Místo 

Akademie sociálního umění TABOR, Španělská 10, 120 00 Praha 2 – Vinohrady.
Vchod recepcí z ulice Na Smetance (bezbariérový vstup). Zobrazit na google maps »

Cena

Pro individuální zájemce 1500,- . Cena je splatná před zahájením kurzu.
V případě, že budete chtít připravit kurz na klíč přímo pro Vaší organizaci, bude cena sjednána dohodou, se započtením cestovních výloh. Při větším počtu účastníků je cena pro organizaci výhodnější.

Způsob úhrady

1. Převodem na účet 2200310096/2010 u Fio banky. Jako variabilní symbol (důležité!) použijte Vaše rodné číslo, do zprávy pro příjemce napište laskavě název a datum kurzu.

2. Fakturou.

3. Nebo můžete složit peníze v hotovosti před zahájením kurzu.