Možnosti řečově-dramatických a pohybově-terapeutických aktivit u osob s mentálním postižením

Anotace

Seminář je určený pro všechny pracující v sociální oblasti, kteří pracují přímo s dětmi či dospělými lidmi s mentálním postižením, případně pro vedoucí dramatických kroužků a rovněž pro všechny, kteří mají profesní i soukromý zájem o divadlo a dramatický projev.

Během dvoudenního semináře se účastníci seznámí s vybranými dramatickými, řečovými a pohybově-terapeutickými cvičeními, která lze použít v rámci volnočasových aktivit (nejen) pro lidi s mentálním postižením.

Cvičení pomáhají rozvíjet především řečové schopnosti, ale také schopnost sebevyjádření, vnímání sebe i druhých, rovněž rozvíjejí schopnost vlastního dramatického projevu.

Seminář je zaměřený na tzv. šest základních dramatických gest, která budou propracována z více hledisek. Součástí semináře jsou také uvolňovací, řečová a artikulační cvičení. Během semináře proběhne praktický nácvik probrané látky na vybrané jednoduché lidové hře, která je vhodná pro všechny herce. Seminář je zakončen písemnou prací - dramatizací vybrané lidové pohádky.

Seminář je zaměřen prakticky, zážitkově, a je rovněž základem pro další prohlubující práci s jednotlivými tématy pro vážnější zájemce.

Lektor

Vedoucí semináře Nora Vockerodt vystudovala divadlo a režii, absolvovala doplňující kurzy zaměřené na dramatický a řečový projev a v průběhu let vyvinula vlastní formu vzdělávání založenou především na dramatickém kursu Rudolfa Steinera. Přes třicet let se věnuje dramatické práci z různorodými skupinami lidí, s dětmi předškolního i školního věku, s pracovníky ve školství a sociální oblasti, s dospělými i s dětmi s mentálním postižením, s dospělými neherci i herci. V České republice kromě výuky v Akademii sociálního umění Tabor úspěšně spolupracuje již několik let s textilní dílnou Gawain a jejími pracovníky, se kterými pravidelně cvičí a připravuje komorní divadelní vystoupení, rovněž s úspěchem spolupracuje s pracovníky ZŠ logopedické a ZŠ praktické v Čimicích, kde pomáhá rozvíjet řečový projev u dětí na obou stupních školní docházky.

Cena

Cena: 2.000,-
Seminář je možno domluvit i "na klíč" přímo na pracovišti dané organizace. Cena semináře je pak dohodou - maximální počet účastníků je 15.

Místo konání

Akademie sociálního umění TABOR, Španělská 10, 120 00 Praha 2 – Vinohrady.
Vchod recepcí z ulice Na Smetance (bezbariérový vstup). Zobrazit na google maps »

(nebo na klíč v dané organizaci)

Termín