Specifika sociální práce s romským etnikem

Tento kurz je určen především pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (dle § 116 odst. 9 Zákona), v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, denních stacionářích apod. 

Číslo akreditace u MPSV 2014/0085-PC

Anotace

Kurz se zabývá problematikou práce s romským etnikem a lidmi ze sociálně vyloučených lokalit a dále vlivem socializace na utváření citového a myšlenkového života jednotlivce. Rozšiřuje základní koncepty sociální práce o znalosti a dovednosti pro lepší pochopení a orientaci v sociálních problémech, vyplývajících z postavení menšin a vzájemných vztahů s majoritou v současné etnicky a kulturně rozmanité společnosti.

Kurz se dále zabývá využitím hudební terapie v praxi sociálního pracovníka při práci s dětmi, dospívajícími a dospělými lidmi a možnostmi práce na životních odlišnostech a sociokulturním hendikepu v profesních situacích účastníků kurzu za pomoci využití uměleckých a artefiletických technik.

Klíčové tematické okruhy kurzu:

Osvědčení

Účastníci na závěr písemně vypracují "Kazuistiku související se sociokulturním hendikepem“ z oblasti svého životního či pracovního okolí. Práci odevzdají do 1 měsíce po uzavření kurzu.

Pro získání osvědčení je nutná aktivní účast na kurzu a vypracovaná a v termínu odevzdaná kazuistika s odpovídajícím rozsahem.

Lektoři

Mgr. Martin Procházka
Jan Chromeček

Termíny


Místo 

Akademie sociálního umění TABOR, Španělská 10, 120 00 Praha 2 – Vinohrady.
Vchod recepcí z ulice Na Smetance (bezbariérový vstup). Zobrazit na google maps »

 V případě, že je ve Vaší organizaci více pracovníků, kteří mají zájem o tento kurz, nabízíme Vám jeho uspořádaní přímo ve Vašem zařízení.

Cena

Pro individuální zájemce 2000,-
V případě, že budete chtít připravit kurz na klíč přímo pro Vaší organizaci, bude cena sjednána dohodou, se započtením cestovních výloh. Při větším počtu účastníků je cena pro organizaci výhodnější.

Způsob úhrady

1. Převodem na účet 2200310096/2010 u Fio banky. Jako variabilní symbol (důležité!) použijte Vaše rodné číslo, do zprávy pro příjemce napište laskavě název a datum kurzu.

2. Také lze složit peníze přímo na náš účet 2200310096/2010 u Fio banky (zpoplatněno, cca 30,-). Jako variabilní symbol (pořád stejně důležité!) použijte Vaše rodné číslo, do zprávy pro příjemce napište laskavě název a datum kurzu.

3. Fakturou.

4. Nebo můžete složit peníze v hotovosti před zahájením kurzu.