Úvod do využití muzikoterapie v práci s romskou mládeží

Tento kurz je určen především pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (dle § 116 odst. 9 Zákona), v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, denních stacionářích apod. 

Číslo akreditace u MPSV 2015/0441-PC/SP

Anotace

Kurz se zabývá využitím hudební terapie v praxi sociálního pracovníka při práci s romskou mládeží. Koncepce kurzu vychází z aktivního uchopení základních specifik romského etnika, socikulturního hendikepu, za pomoci využití hudebních a muzikoterapeutických technik. Kurz rozšiřuje základní koncepty sociální práce o znalosti a dovednosti vycházející z porozumění tradičním fenoménům romského etnika, kdy společný zážitek prostřednictvím hudby vytváří konstruktivní emocionální vazby mezi soc.pracovníky a klienty, které posilují impakt pracovníka vůči klientovi v interakci sociální práce.

Další info na posta@akademietabor.cz  nebo na tel. 731117370.

Klíčové tematické okruhy kurzu:

Osvědčení

Pro získání osvědčení je nutná aktivní účast na kurzu.

Lektoři

Mgr. Martin Procházka
Jan Chromeček

Termíny


Místo 

Akademie sociálního umění TABOR, Španělská 10, 120 00 Praha 2 – Vinohrady.
Vchod recepcí z ulice Na Smetance (bezbariérový vstup). Zobrazit na google maps »

Cena

Pro individuální zájemce 1500,- . Cena je splatná do zahájení kurzu.
V případě, že budete chtít připravit kurz na klíč přímo pro Vaší organizaci, bude cena sjednána dohodou, se započtením cestovních výloh. Při větším počtu účastníků je cena pro organizaci výhodnější.

Způsob úhrady

1. Převodem na účet 2200310096/2010 u Fio banky. Jako variabilní symbol (důležité!) použijte Vaše rodné číslo, do zprávy pro příjemce napište laskavě název a datum kurzu.

2. Fakturou.

3. Nebo můžete složit peníze v hotovosti před zahájením kurzu.