Terapeutické možnosti rozvoje a kultivace řeči

Lidská individualita se vyznačuje tím, že dokáže uvést hlásky do smysluplného vztahu. Jak s tímto darem nakládáme? Kolik utrpení a nedorozumění způsobujeme nepřiměřeným používáním řeči nebo její neznalostí či strachem z ní?

Ano, to mne zajímá, chci se přihlásit »

Pro koho

Seminář je určen pro ty, kteří pracují v pedagogickém či terapeutickém oboru, zároveň pro všechny, kteří chtějí nabýt jistoty ve svém vlastním projevu a kultivovat svou řeč.

Obsah semináře 

Součástí semináře jsou uvolňovací, řečová a artikulační cvičení, gestikulace a terapeutické působení řeči na člověka. Jednotlivá cvičení pomáhají rozvíjet především řečové schopnosti, ale také schopnost sebevyjádření a schopnost vnímání sebe i druhých. Seminář zahrnuje teoretické představení a praktický nácvik vybraných řečových a pohybově - terapeutických cvičení. V semináři se budeme zabývat také těmito tématy:

  • Jak pomáhá pohyb v rozvoji a kultivaci řeči a jaký význam přitom má dýchání.
  • Vztah mezi vyčerpaností hlasu a jeho kultivací a stimulací.
  • Jaký význam má dýchání břichem v protikladu k dýchání hrudníkem v souvislosti s pocity strachu.

Lektor

Paní Nora Vockerodt se narodila v roce 1949, studovala anthroposofii, divadelní vědu, tvořivou řeč (Sprachgestaltung) a zpěv (Škola pro odhalení hlasu). Je divadelní režisérkou a lektorkou pro obor „Slovo, řeč a divadlo“ na Akademii sociálního umění Tabor v Praze, dlouhodobě se také věnovala práci s dětmi a mládeží. Díky svým zkušenostem dokáže intenzivně pracovat s řečí a řeč napravovat, často také pracuje s gesty a jejich významem - jak pro divadelní projev, tak pro herce i člověka obecně.

Termíny setkání

9. listopadu, 7. prosince (vždy čtvrtek) od 18:00 hod.

Místo setkání

Akademie sociálního umění TABOR, Španělská 10, 120 00 Praha 2 – Vinohrady. Vchod recepcí z ulice Na Smetance (bezbariérový vstup). Zobrazit na google maps »

Cena a organizační info    

300,- Kč za jedno setkání (pro členy Akademie a studenty 100 Kč).
Výše poplatku by neměla být pro zájemce překážkou v účasti na seminárním cyklu, individuální dohody jsou možné.

Pro účast na semináři je nutné přihlášení přes webový formulář nebo na posta@akademietabor.cz, usnadníte nám tím organizaci, děkujeme...

Přihlášení do semináře

Nejsnáze se do semináře přihlásíte online pomocí webového formuláře. Ano, chci se přihlásit nyní »

Dále se můžete přihlásit i mailem a to na adresu posta@akademietabor.cz nebo telefonicky na číslech 233 382 492, 739 030 668, 731 117 370 . Prosíme, vždy uveďte: jméno, příjmení, trvalé bydliště a kontakt (telefon nebo mail).

Závazná příhláška do semináře Terapeutické možnosti rozvoje a kultivace řeči

Přihláška* = povinné pro vyplnění

Další semináře

Seznamte se i s ostatními semináři pro veřejnost: