Imaginativní matematika

Obrázek nebo fotografie#4915

Matematika, jak jste se jí ve školách neučili, a přece jste měli v Duši vždycky přání se s takovou setkat.

Pro učitele, rodiče a všechny ty, kteří se nespokojí s pouhým mechanickým kalkulem, ale chtějí rozvíjet myšlení a objevit vnitřní krásu na poli skutečné matematiky.

Kurz je akreditován MŠMT jako akce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č.j. 15083/2012-25-211. 

Ano, to mne zajímá, chci se přihlásit »

 

 

Témata

Imaginace v matematice

Člověk rozumí matematice a sám sobě nejen svou chytrostí a na základě kalkulu, ale celou svou vlastní duchovní podstatou. Člověk není bytostí jen konečnou, a rozumí proto i nekonečnu na základě svého vlastního prožitku; člověk, na rozdíl od počítacího stroje, vnímá každé uzavření do pouhé konečnosti jako dočasné vězení ducha. V dnešním světě se vede boj o člověka, boj na poli myšlení – zda bude člověk sám sobě rozumět jen co nejchytřejšímu ze zvířat a svůj mozek pokládat za pouhý automat, jehož výkonost mohou brzy nahradit počítací stroje – anebo bude žít a prožívat se jako skutečná duchovní bytost, která je schopna zrcadlit myšlenky kosmu. Tento boj se začíná již v první třídě, s první hodinou matematiky – neboť právě matematika byla kdys posvátnou vědou, theurgií a dnes je ponížena na pouhý mechanický kalkul, na nástroj degradující lidské myšlení na pouhé odvozování, aniž se rozpoznává její pravá hodnota v životě člověka. Cesta našeho semináře bude cestou objevitelskou, neboťmoudrost minulá i budoucí je bláznovstvím v očích dnešní vědy. Bude výpravou odhalující tajemství člověka a účastnit se jí mohou všichni ti, kteří nejsou zcela zakleti ve strnulých formách nemyšlení. Bude útěšná pro všechny, kteří kdy chtěli nalézt krásu v matematice, ale nebylo jim to dosud umožněno. 

Lektoři

Mgr. Martin Semerád, Ph.D.

Termín semináře

--Termín 7. března ze zdravotních důvodů odpadá, velmi se omlouváme. Děkujeme za pochopení. --

4. dubna 2018 a 2. května 2018 (vždy středa od 18:00)

Místo setkání

Akademie sociálního umění TABOR, Španělská 1073/10, Vinohrady, Praha 2. Vchod recepcí z ulice Na Smetance (bezbariérový vstup).

Zobrazit na google maps »

Cena

300,- Kč za jedno setkání
Výše poplatku by neměla být pro zájemce překážkou v účasti na seminárním cyklu, individuální dohody jsou možné.

Způsob úhrady

Na místě před zahájením semináře.

Přihlášení do semináře

Nejsnáze se do semináře přihlásíte online pomocí webového formuláře. Ano, chci se přihlásit nyní »

Dále se můžete přihlásit i mailem a to na adresu posta@akademietabor.cz nebo telefonicky na číslech 233 382 492, 739 030 668, 731 117 370 . Prosíme, vždy uveďte: jméno, příjmení, trvalé bydliště a kontakt (telefon nebo mail).

Závazná příhláška do semináře Imaginativní matematika

Přihláška* = povinné pro vyplnění

Další semináře

Seznamte se i s ostatními semináři pro veřejnost: