Světem islámu

image

„Tawhíd“ – základ islámu,velká abstraktní idea absolutní jednoty a transcendence božství – a hluboká kulturní a psychologická rozmanitost lidské niternosti. Kontrapunkty vždy znovu se rodící duchovní zkušenosti a jednou vysloveného a prorocky prostého absolutního ideálu...

Je možné vypravit se na cestu časem a prostorem „světa islámu“, pozorně procházet jeho proměnlivostí a přitom pozorovat stíny i ostrovy světla.. Setkáme se s vnitřním napětím vytvářejícím energii, světem, který na základě odlišných podmínek vytvářel alternativní kulturní prostředí středověké Evropě.. Prostředí, které se chápalo dávných hlasů a moudrostí v době, ve které pro ně v Evropě ještě nebylo místo. Prostředí, v němž v tichém postupu vývoje i v dramatických historických konfrontacích vystupovaly osobnosti, objevující nebo nově uchopující hluboké duchovní zkušenosti bez nadměrného omezování všudypřítomnou, promýšlenou křesťanskou teologií.. Pokud byla „teologická jednoduchost“ islámu spojena s tolerantností vladařů, vytvářela otevřený prostor..

To vše způsobilo, že „svět islámu“ je mnohem rozmanitější a bohatší, než jak se nám ho snaží dnes představovat wahhábističtí a salafističtí fundamentalisté.

Po staletí byl pro Evropu tím nejdále viditelným obzorem „toho jiného“. Dotýkal se jí v protikladu hřmotných střetů bojovníků a vladařů a mnohem méně viditelných duchovních setkáváních filozofů, myslitelů a básníků, kteří Evropě často podávali inspirace a plody, uzrálé ve slunci tohoto jiného světa.

Alespoň zahlédnout ta světla s stíny znamená moci lépe rozumět i zkouškám, utrpení a možným nadějím dnešního Blízkého východu.   

Ano, to mne zajímá, chci se přihlásit »

Lektor 

Mgr. Bernard Hvolka 

Mgr. Bernard Hvolka vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. V letech 1992 - 1994 absolvoval postgraduální dálkové studium Freie Hochschule Stuttgart, Seminar fur Waldorfpädagogik. Od r.2000 pracoval jako třídní učitel pilotní třídy nově vznikající druhé waldorfské ZŠ v Praze (od 1. do 9. ročníku). Později na téže škole specializace na dějepis a základy společenských věd, od roku 2010 kombinované studium religionistiky na FF MU Brno.

Termíny setkání

15. března, 19. dubna (vždy čtvrtek od 18:00 hod)  

Místo setkání

Akademie sociálního umění TABOR, Španělská 1073/10, Vinohrady, Praha 2. Vchod recepcí z ulice Na Smetance (bezbariérový vstup).

Zobrazit na google maps »

Cena a organizační info    

300,- Kč za jedno setkání  (pro členy Akademie a studenty 100 Kč). 
Výše poplatku by neměla být pro zájemce překážkou v účasti na seminárním cyklu, individuální dohody jsou možné.

Pro účast na semináři je nutné přihlášení přes webový formulář nebo na posta@akademietabor.cz, usnadníte nám tím organizaci, děkujeme...

Přihlášení do semináře

Nejsnáze se do semináře přihlásíte online pomocí webového formuláře. Ano, chci se přihlásit nyní »

Dále se můžete přihlásit i mailem a to na adresu posta@akademietabor.cz nebo telefonicky na číslech 233 382 492, 739 030 668, 731 117 370 . Prosíme, vždy uveďte: jméno, příjmení, trvalé bydliště a kontakt (telefon nebo mail).

Závazná příhláška do semináře Světem islámu

Přihláška* = povinné pro vyplnění

Další semináře

Seznamte se i s ostatními semináři pro veřejnost: