Waldorfská pedagogika - interkulturní?

image

Waldorfská pedagogika – interkulturní?

Anthroposofie je podle Rudolfa Steinera něčím „všeobecně lidským“, co ve svém nejúplnějším rozvinutí a uskutečnění překonává všechny jednostranné kulturní identifikace. Může patřit celému lidstvu, bez ohledu na „rasu, národnost a náboženské vyznání“. Tento potenciál je i v živoucím jádru pedagogiky z anthroposofie vyvinuté: pedagogiky waldorfské školy.

Dnešní doba vyžaduje rozvinutí právě tohoto potenciálu stále naléhavěji. Od první poloviny dvacátých let dvacátého století, kdy se první waldorfská škola utvářela, se sociokulturní podmínky za velkých kataklyzmat historie zcela změnily. Vše tradiční bylo postaveno před existenciální výzvy nových konfrontací. „Jeden svět“ je dnes skutečností všech velkých měst – komunikačních křižovatek – na planetě. Rasy, etnika a náboženství, za jejichž poznáním badatelé před sto lety ještě museli putovat přes hranice světadílů , se v nich dnes potkávají a žijí pospolu. Vidíme to i v naší zemi, v našich městech – a je to skutečnost starší, než současná sporná migrační krize.

Vědomá, reflektovaná práce s kulturní a náboženskou rozmanitostí na wald. škole je dnes a do budoucna nezbytností. Porozumění anthroposofické pedagogice může dále prohloubit.

V Německu rozvíjený projekt interkulturních waldorfských škol, plodné a úspěšné uplatnění waldorfské pedagogiky v mimoevropských a „mimokřesťanských“ kulturách (Egypt, východní Asie, nativní Amerika)... Jaké jsou v tomto směru zkušenosti, výzvy, potřeby a možnosti v prostředí tuzemských waldorfských škol? Jak jsme - jako žáci anthroposofie, jako učitelé – „interkulturně kompetentní“?

Česká společnost, ve své sekularizovanosti mnohem méně vázaná tradičním náboženstvím a určená církvemi, je ve své „kulturně kreativní“ části, otevřené duchovnosti a sympatizující se spirituálním uchopením hodnot, rovněž rozmanitá. Inspiruje se z různých zdrojů a stává se namnoze přirozeně „multireligiózní“ – i bez ohledu na potenciální migraci. Můžeme – a měli bychom – si toho povšimnout i v našich třídách. Je to výzva a velká příležitost. Lidé ve své rozmanitosti přicházejí, aby se stali spojenci v přání budovat waldorfskou školu...

Ano, to mne zajímá, chci se přihlásit »

Lektor 

Mgr. Bernard Hvolka 

Mgr. Bernard Hvolka vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy. V letech 1992 - 1994 absolvoval postgraduální dálkové studium Freie Hochschule Stuttgart, Seminar fur Waldorfpädagogik. Od r.2000 pracoval jako třídní učitel pilotní třídy nově vznikající druhé waldorfské ZŠ v Praze (od 1. do 9. ročníku). Později na téže škole specializace na dějepis a základy společenských věd, od roku 2010 kombinované studium religionistiky na FF MU Brno.

Termíny setkání

8. února, 8. března, 12. dubna (vždy čtvrtek od 18:00)       

Místo setkání

Akademie sociálního umění TABOR, Španělská 1073/10, Vinohrady, Praha 2. Vchod recepcí z ulice Na Smetance (bezbariérový vstup).

Zobrazit na google maps »

Cena a organizační info    

300,- Kč za jedno setkání  (pro členy Akademie a studenty 100 Kč). 
Výše poplatku by neměla být pro zájemce překážkou v účasti na seminárním cyklu, individuální dohody jsou možné.

Pro účast na semináři je nutné přihlášení přes webový formulář nebo na posta@akademietabor.cz, usnadníte nám tím organizaci, děkujeme... 

Přihlášení do semináře

Nejsnáze se do semináře přihlásíte online pomocí webového formuláře. Ano, chci se přihlásit nyní »

Dále se můžete přihlásit i mailem a to na adresu posta@akademietabor.cz nebo telefonicky na číslech 233 382 492, 739 030 668, 731 117 370 . Prosíme, vždy uveďte: jméno, příjmení, trvalé bydliště a kontakt (telefon nebo mail).

Závazná příhláška do semináře Waldorfská pedagogika - interkulturní?

Přihláška* = povinné pro vyplnění

Další semináře

Seznamte se i s ostatními semináři pro veřejnost: