Studijní programy a forma

Studijní programy

Forma studia

Denní studium

Denní studium je vzhledem k formě výuky studiem velmi intenzivním. Každodenním procesem jsou studenti uváděni do vnímání rytmu roku, dnů v týdnu, rozdílu mezi dopoledními, odpoledními a nočními hodinami a tím jsou vlastně přiváděni sami k sobě. Kromě rytmu času jsou vedeni i ke vnímání prostoru a všeho, co se v něm odehrává. Denní studium umožňuje systematickou práci na rozvoji osobnosti studenta a uvědomování si koheze celé skupiny. I konflikty, které ve skupině probíhají, jsou rychleji zpracovány a nemají možnost proměnit se v konflikty trvalé. Do denního studia přicházejí studenti po maturitách, tedy ve věku kolem dvaceti let, kdy sami intenzivně pracují na své vnitřní hodnotové orientaci. Studium jim pomáhá zformovat vlastní postoje a prohloubit schopnost empatie. Zároveň vede k systematickému poznávání kulturního a duchovního vývoje lidství.

Průběh výuky

Výuka probíhá v tematických epochách, které jsou vzájemně provázány. Má však i pevnou strukturu programu, jako jsou například  hodiny umělecké, arteterapie, muzikoterapie, eurytmie, akademický sbor a orchestr. Jinak se snaží rozvrh výuky pracovat i s časovostí a atmosférou jednotlivých dnů v týdnu. Velký důraz v sociální oblasti je kladen i na zvědomění úcty k životu a k zemi. Některé epochy probíhají v Sociálně terapeutickém centru v Nové Vsi nad Popelkou, kde mají studenti možnost pracovat na polích i se zvířaty. V prvním ročníku studia si zasadí svůj vlastní strom a mají možnost pozorovat jak roste a rozvíjí se a s ostatními stromy spoluvytváří společenství. V rámci výuky jsou připravovány k jednotlivým ročním obdobím divadelní hry, které studenti potom darují v sociálně terapeutických zařízeních i nejširší veřejnosti.

Závěrem každého roku studenti připraví výstavu svých prací, divadelní představení a každý jednotlivec veřejně obhájí svou ročníkovou práci.

Mám zájem o denní studium →

Dálkové studium

Dálkové studium je vhodné pro každého zájemce, který nemůže navštěvovat školu každý den. Dává prostor ke studiu těm, kteří jsou vázáni povinnostmi rodiny nebo zaměstnání. Dálkový student se může zúčastnit i všech denních programů, pokud mu to dovolují časové možnosti. Je však velice důležité, aby student měl vůči sobě velkou zodpovědnost, protože ztratí-li kontinuitu výuky, rozpadne se mu celek na nesourodé části v nichž se přestává orientovat.

Průběh výuky

Studium probíhá formou devíti víkendových setkání buď v Praze anebo v Nové Vsi nad Popelkou. Závěrečné týdenní setkání je vždy v Nové Vsi, aby byl posílen společný prožitek celé skupiny nejen při studiu ale i při práci v zemědělství. Víkendová setkání probíhají od září do června, vždy od pátku od 19h do neděle do 14h buď v budově Akademie (nocleh v nedaleké chráněné dílně Lemniskáta) nebo v Nové si nad Popelkou. Zde je ubytování v pokojích a studenti si společně připravují všechna jídla. Je nutné počítat v neděli i s úklidem celého domu.

Mám zájem o dálkové studium →