Tvořivá řeč a dramatické umění

Obrázek nebo fotografie #1218

Tvořivá řeč a dramatické umění 

Po úspěšném ukončení prvního vzdělávacího cyklu „Tvořivá řeč a dramatické umění“ v roce 2015 otevíráme další 5 leté studium tohoto oboru na podzim 2017.

Naší snahou je vytvořit nové řečové a pohybové podněty v recitačním a deklamačním umění. Vedle umělecké metody se zaměříme rovněž na pedagogické a terapeutické působení řeči a gestikulace na člověka. K dalšímu obsahu studia patří význam pohybového umění (eurythmie) pro intonaci hlásek, duševní gesta ve vztahu k dramatickým gestům, řecká gymnastika pro vědomí pohybu a dýchání, zpěv a hudba. Poslední ročník studia je věnován uměleckému a písemnému zakončení studia, které jsou podkladem pro získání diplomu.

Východiskem studia jsou Nauka o člověku podle Anthroposofie Rudolfa Steinera a dále možnosti dramatického umění v současnosti. Studium probíhá v německém a českém jazyce.

Studium je určeno zejména těm, kteří pracují v pedagogickém či terapeutickém oboru. Je vhodné pro ty z Vás, kteří milují řeč a jejím povznesením chtějí pracovat proti jejímu úpadku; a dále i pro ty, kteří chtějí nabýt jistoty ve svém vlastním projevu. 

Nora Vockerodt, vedoucí studia 

Text o pěti disciplínách řecké gymnastiky ve formátu pdf → 

Fotogalerie →

Tematické okruhy a studijní předměty 

Forma a průběh studia

Toto studium je vedeno jako pětileté dálkové studium. 

Lektoři

Vedoucí vzdělávání: Nora Vockerodt

Zpěv a hudba: Jan Chromeček

Eurythmie: Natasha Kraus, Elisabeth Chyle

Anthroposofie: Tomáš Petr, Tomáš Boněk, Martin Semerád

Kostýmy: Jitka Vítovcová

a další hostující lektoři

Podmínky k přijetí

Předpokladem studia je dovršení 18. roku života a dále zájem a láska k novému způsobu umění řeči. Každý uchazeč je brán jako individualita. Podstatný je průkazný zájem o studium, manuální zručnost a pohybový talent, což neznamená prokazovat konkrétní schopnost, ale mít chuť něco dělat, hra na libovolný hudební nástroj a zpěv - stačí nebát se začít, orientace v historických kulturních epochách (všeobecný přehled) a schopnost empatie.

Přihlásit se můžete na adrese posta@akademietabor.cz

Cena studia

Cena studia: 28 000,- Kč/rok.
Na každý pád by však nedostatek peněz neměl být překažkou ve studiu v případě, že by šlo o zájemce, který má o studium oboru opravdu ten nejniternější zájem. O všech otázkách týkajících se času a peněz lze hovořit individuálně.

Mám zájem o studium oboru Tvořivá řeč a dramatické umění →