Eurytmie

Prostorem v pohybu - jednoletý eurytmický proseminář

Obor s názvem Eurytmie, umění, estetika po ukončení pětiletého studia nabízí ve školním roce 2017/2018 jednoletý dálkový proseminář.

Proseminář je určen pro ty, kteří hledají novou tvůrčí profesi, kteří prožívají radost z pohybu a rádi by toto nadání uplatnili v umělecké, sociální nebo v pedagogické oblasti, ale také pro všechny se zájmem o uměleckou tvorbu a umělecký proces vedoucí k vnitřnímu uměleckému prožitku.

O eurytmii

Eurytmie vznikla na počátku 20. století v době, která se vyznačovala hledáním nových uměleckých forem v mnoha oblastech včetně uměleckého tance (V. Nižinskij, I. Duncan, M. Wigman). V roce 1924 poskytl Rudolf Steiner první podněty pro zcela nové pohybové umění, které začal rozvíjet s tehdy osmnáctiletou Lory Smits, kterou osobně vyučoval. K prvnímu veřejnému představení eurytmie došlo v roce 1919 ve švýcarském Curychu pod vedením Taťány Kiseleva.

Náplň a průběh studia

Lidský pohyb může být tím nejvýraznějsím, nejvíce udivujícím, co lze na člověku pozorovat. Tento pohyb, spontánní a přirozený, můžeme umělecky uchopit prostřednictvím pohybového umění eurytmie. Eurytmie je ve zmíněném smyslu uměleckým projevem a čistým uměním. Ve společném procesu uchopíme základní elementy eurytmie, na jejichž základě se otevírá vlastní cesta k umění a pohybu. Součástí prosemináře je také estetika jakodalší rozměr, který člověku umožňuje umělecky tvořit nejen ve zvolené tvůrčí oblasti, ale také v celém svém vlastním životě.

Lektor

Nataša Kraus - Eurytmistka a lektorka Akademie sociálního umění TABOR Nataša Kraus se narodila v Srbsku a v současné době žije v Praze a v Berlíně. Ve Švýcarsku absolvovala seminář waldorfské pedagogiky, studium eurytmie ukončila v Berlíně. Od roku 1998 vedla svobodnou uměleckou činnost s různými skupinami v Petrohradě, Bělehradě, Praze, Sofii, Berlíně, Mnichově, Lipsku nebo Ulmu.

Hlavní těžiště její práce spočívá v pohybovém vyjádření poesie německých, ruských, srbských a českých autorů a také ve vyjádření pohybového umění skrze hudbu skladatelů epoch minulých a také současných. Její solová vystoupení byla k vidění například v Oratoriu "Z kamení chléb" Jaroslava Krčka nebo v opeře " Pád Antikrista" Viktora Ullmanna v Moravském divadle Olomouc.

Od 2012 se věnovala koncepci a uměleckému vedení studijního oboru "Eurythmie, umění, estetika" v Praze, které bylo v roce 2016 zakončeno absolventským představením v divadle Korunní v Praze.

V případě dotazů pište na www.natasa.kraus@akademietabor.cz

Forma prosemináře

Proseminář zahrnuje devět víkendových setkání v průběhu roku.

Pátek: 18:00-20:00
Sobota: 9:00-19:00
Neděle: 9:00-14:00

Podmínky přijetí

Přihlášku s životopisem (ne strukturovaný) posílejte na adresu posta@akademietabor.cz

Přijímací pohovory

19.5. 2017

Více o přijímacích pohovorech →