Léčebná pedagogika, sociální a umělecká terapie

Obrázek nebo fotografie #1369
Cílem výuky je snaha
o rozumění motivům jednání
druhých lidí a z tohoto
hlubokého rozumění
i možnost skutečné pomoci.

Pětiletý studijní program v oboru Léčebná pedagogika a sociálně umělecká terapie je vhodný pro ty, kteří mají zájem uplatnit se ve všech profesích, kde se pracuje s člověkem v jeho nejrůznějších životních i sociálních situacích (školky, školy, dětská zařízení, podniky, terapeutika, nemocnice atp.).

Prakticky zaměřené studium psychologie zahrnuje obory jako dramaterapie, muzikoterapie, arteterapie, eurythmie, filosofie a umění.

 

Průběh studia

První tři roky studia probíhají formou denní výuky a v závěru každého z nich je pořádáno divadelní a eurythmické vystoupení, výstava uměleckých prací, jsou skládány zkoušky a zápočty. Je napsána a obhájena závěrečná ročníková práce na přidělené téma.

Další rok odjíždějí studenti na roční praxe do zahraničí, kde pracují v různých sociálních zařízeních (léčebně pedagogická zařízení s dětmi, práce s lidmi vyžadujícími zvláštní péči či tělesně handicapovanými, s lidmi drogově závislými, s alkoholiky, se starými lidmi, s lidmi v městských komunitách i ve venkovských společenstvích.) Většina míst pro praktikanty je v německy mluvících zemích, dále v Nizozemí, Švýcarsku, Švédsku či Velké Británii. Během roční praxe studenti píší závěrečné práce na téma, které si volí v průběhu třetího ročníku.

Poslední rok studenti pracují na vlastní biografii, jsou shrnovány výsledky celoroční praxe, připravovány závěrečné práce k obhajobě a prohlubovány získané poznatky. Studenti také nacvičují absolventské divadelní představení a připravují souhrnnou výstavu svých prací.

Náplň studia

Studium probíhá v několika základních okruzích:

Rozdíl mezi denním a dálkový studiem

V Akademii sociálního umění Tabor je možno studovat ve dvou základních formách. Forma denní, která zajišťuje kontinuitu celého vzdělávacího procesu a forma dálková, u níž je velice důležitá účast studentů na každém setkání, jinak se kontinuita studia postupně vytrácí.

Po obsahové stránce je denní i dálková forma studia zcela shodná, liší se pouze v časových dotacích u jednotlivých předmětů. Denní forma studia umožňuje intenzívnější zapojení studenta do celého procesu. U dálkového studia je velkým problémem neúčast studenta na některém ze studijních setkání. Částečně může tuto neúčast suplovat sociální koheze celého kruhu, která obsah studia sdílený v neúčasti studentovi doplní. Doplnit se však nedá sociální proces, který v průběhu setkání probíhá. Chybí-li student na setkání vícekrát za sebou, je těžké do procesu s plným porozuměním vstoupit.  

Mám zájem o Léčebnou pedagogiku a sociálně uměleckou terapii →