Muzikoterapie

image

Akademie sociálního umění Tabor otvírá ve školním roce 2017/2018 tříletý studijní obor s názvem Muzikoterapie.

Studium oboru Muzikoterapie na Akademii sociálního umění Tabor vychází z anthroposofického pohledu na člověka a působení duše v tělesné trojčlennosti. Cílem je vědomé uchopení jednotlivých hudebních elementů a jejich terapeutické použití spolu s hlubším rozuměním zákonitostem lidské biografie a lidského duševně-duchovního vývoje. Jednotlivá studijní témata vedou od rozumění původu hudby, přes prožitek jednotlivých hudebních fenoménů až k jejich umělecko-terapeutickému uchopení v praktické práci.

Náplň studia, tematické okruhy

Proces získávání znalostí a dovedností není chápán pouze jako osvojování potřebné didaktiky pro muzikoterapeutickou práci, ale zároveň jako prostředek pro vlastní osobnostní rozvoj.   

Hudebně - umělecký okruh

Člověk jako tvůrce vlastního osudu

Nedílnou součástí studia je i praktické pozorování jednotlivých fenoménů a procesů v přírodě, na jejichž základě se člověk učí rozumět silám, které působí v nitru lidské bytosti a jejich proměnám.

Více informací o studiu na jan.chromecek@akademietabor.cz  

Pro koho

Studium je určeno pro všechny, kteří chtějí prohloubit a rozšířit své osobní zkušenosti a dovednosti v oblasti pedagogické, výchovné a terapeutické, pro učitele, speciální pedagogy, hudební pedagogy, výchovné poradce, vychovatele či studenty pedagogických a uměleckých škol.

Forma a průběh studia

Studium probíhá formou devíti víkendových setkání buď v Praze anebo v Nové Vsi nad Popelkou a závěrečného týdenního soustředění.