Jednoleté pomaturitní studium

Obrázek nebo fotografie #1216
Hledám smysl, odpovědi,
otázky, tesám myšlenky,
zpívám obrazy, maluji
hudbu.Tvořím. Jsem.

Jednoleté pomaturitní studium (jednoleté orientační studium, nultý ročník) je určeno především pro mladé lidi, kteří právě dokončili střední školu nebo učiliště a chtějí více porozumět sami sobě, než se rozhodnou, co by v životě rádi dělali.

Studenti pracují na probuzení vlastních schopností a učí se řadě dovedností posilujících jejich osobnost. Toto studium je dobrým předpokladem pro jakékoli další vzdělání nebo zaměstnání, protože orientace absolventů v sobě samých a ve společnosti kolem nich jim dává potřebnou jistotu a svobodu.

Studium je vhodné nejen jako nultý ročník pro studenty, kteří chtějí v budoucnosti pokračovat studiem oborů sociální práce, psychologie, pedagogika, filosofie, nebo studiem umění. V případě, že se student rozhodne i dále studovat na Akademii sociálního umění TABOR, jsou předměty uznány jako plnohodnotně dokončený první ročník studia.

Náplň studia

Studium probíhá souběžně v těchto základních obloucích:

Ty jsou rozčleněny do šesti základních tématických okruhů:

Zakončení studia 

Jednoleté pomaturitní studium je zakončeno divadelním vystoupením, výstavou vlastních uměleckých prací, závěrečnými zkouškami z jednotlivých předmětů a veřejnou obhajobou ročníkové práce.

Průběh studia - rozdíl mezi denním a dálkový studiem

V Akademii sociálního umění Tabor je možno studovat ve dvou základních formách. Forma denní, která zajišťuje kontinuitu celého vzdělávacího procesu a forma dálková, u níž je velice důležitá účast studentů na každém setkání, jinak se kontinuita studia postupně vytrácí.

Po obsahové stránce je denní i dálková forma studia zcela shodná, liší se pouze v časových dotacích u jednotlivých předmětů. Denní forma studia umožňuje intenzívnější zapojení studenta do celého procesu. U dálkového studia je velkým problémem neúčast studenta na některém ze studijních setkání. Částečně může tuto neúčast suplovat sociální koheze celého kruhu, která obsah studia sdílený v neúčasti studentovi doplní. Doplnit se však nedá sociální proces, který v průběhu setkání probíhá. Chybí-li student na setkání vícekrát za sebou, je těžké do procesu s plným porozuměním vstoupit.

Mám zájem o Jednoleté orientační studium →