Vzdělávání učitelů

Ve školním roce 2018 / 2019 otevíráme nové tříleté studium s názvem "Vzdělávání učitelů", zaměřené na rozvoj osobnosti učitele a na posílení schopnosti zátěže. Studium směřuje k celistvosti člověka a jeho nezastupitelných lidských kvalit. Studium je možné chápat i jako přípravu na učitelské povolání nebo osobnostně rozvojové studium pro ty, kteří pracují s lidmi v nejrůznějších oblastech.

Náplň studia

Učitelské povolání je stálé náročnější a náročnější. Změnila se doba, změnily se sociálně kulturní podmínky v jednotlivých rodinách a změnila se skladba i výchovné podmínky dětí, které do škol přicházejí. Sociologové hovoří o krizi rodiny, o krizi společnosti, o krizi základních hodnot. Učitelé na všech stupních často přicházejí do situací, kdy je jejich duševní kapacita velice přetížena a nároky, které jsou na ně kladeny ze strany rodičů i podmínek vzdělávacích programů jsou stále vyšší a vyšší a vyžadují stále větší frustrační toleranci.

Program, který nabízíme, má hlavní smysl posílit duševní imunitu učitelů v jejich zátěžových situacích. Program je sestaven tak, aby učitelům nabídl prostředky a techniky, které mohou použít při své práci, kterými mohou posílit svou frustrační toleranci a zvýšit empatii i rozhodnost v zátěžových situacích. Program je členěn do šesti samostatných bloků, které však umožňují i vzájemnou provázanost.

Základní témata

1. blok
Vývoj vědomí v dějinách lidství

2. blok
Získání a rozšíření uměleckých aktivit s cílem posílit individualitu učitele a jeho schopnost adaptability v náročných sociálních situacích i zvýšení frustrační tolerance

3. blok
Práce s pohádkami a mýty

4. blok
Práce se zemí a s přírodními materiály

5. blok
Práce na rozvoji vlastní individuality

6. blok
Filosofie svobody

Forma studia

Studium je tříleté a bude probíhat v rámci stanovených termínů čtyři krát do roka (4 dny) plus závěrečné týdenní soustředění.

Cena studia


Přijímací pohovory

12. září 2018           
Více o přijímacích pohovorech →

Den otevřených dveří:
Více o dni otevřených dveří →

Mám zájem o studium →