Eurytmie - Jednoletý dálkový proseminář / Prostorem v pohybu II.

Proseminář je určen pro ty, kteří hledají nové tvůrčí podněty, prožívají naplnění, radost z pohybu a kteří by rádi své nadání uplatnili v umělecké, sociální nebo v pedagogické oblasti, ale také pro všechny se zájmem o uměleckou tvorbu a umělecký proces vedoucí k vnitřnímu prožitku.

Tento obor ve školním roce 2020/2021 neotevíráme

"Pouze v tanci vím, že mluvím o nejvyšších podobenstvích. "
Friedrich Nietzsche

V ČR je studium garantováno Asociací pro léčebnou pedagogiku, sociální a uměleckou terapii 

O eurytmii

Eurytmie je označována jako viditelná řeč nebo viditelný zpěv. Eu – řecky nádherné a Rhytmus – řád. Doslovný překlad by mohl znít „nádherný řád“. Pohyb vychází z celé bytosti v souladu se zdroji životních sil. Lidský pohyb může být tím nejvýraznějším, nejvíce udivujícím, co lze na člověku pozorovat. Tento pohyb, spontánní a přirozený, můžeme umělecky uchopit právě prostřednictvím pohybového umění eurytmie. Eurytmie je ve zmíněném smyslu uměleckým projevem a čistým uměním. Napomáhá uchopení a osvojení si obecné tvořivosti, tzn. nespecializuje se jen na pohybovou kulturu, ale napomáhá k vytváření tvůrčího procesu.  

Eurytmie vznikla na počátku 20. století v době, která se vyznačovala hledáním nových uměleckých forem v mnoha oblastech včetně uměleckého tance (V. Nižinskij, I. Duncan, M. Wigman). V roce 1924 poskytl Rudolf Steiner první podněty pro zcela nové pohybové umění, které začal rozvíjet s tehdy osmnáctiletou Lory Smits, kterou osobně vyučoval. K prvnímu veřejnému představení eurytmie došlo v roce 1919 ve švýcarském Curychu pod vedením Taťány Kiseleva.

Náplň studia

Ve společném tvůrčím procesu budou uchopeny základní elementy eurytmie, na kterých se otevírá vlastní cesta k umění a pohybu. Součástí prosemináře je také estetika jako další rozměr, který člověku umožňuje umělecky tvořit nejen ve zvolené tvůrčí oblasti, ale také v celém svém vlastním životě.

Tématické okruhy

  • Pohyb a poezie jako základ pro umělecké vyjádření pohybu v eurytmii 

  • Duchovně naučný aspekt eurytmie 

  • Eurytmie ve vztahu ke světu umění 

  • Eurytmie a hudba 

  • Umění a estetika

 

Forma prosemináře

Proseminář zahrnuje devět víkendových setkání v průběhu roku (pátek večer – neděle). 
Rozsah: 153 hodin / rok

Lektor

Nataša Kraus 

Individuální návštěvy

V případě dotazů a zájmu ohledně setkání v době běžícího prosemináře můžete kontaktovat lektorku na natasa.kraus@akademietabor.cz

Podmínky přijetí

Důležitý je především zájem a chuť vstoupit do tvůrčího uměleckého procesu, jehož součástí je vyjádření a prožitek skrze pohyb.

Přijímací pohovory

11. května a 8. června 2018

Cena semináře

Cena za devět víkendových setkání je 28 000 Kč.

O přijímacích pohovorech, přihlášce a návštěvě výuky na stránce "Pro zájemce o studium"