Muzikoterapie - léčivé síly v hudbě

seminář k vybraným tématům z muzikoterapie

Témata muzikoterapie na Akademii sociálního umění Tabor vychází z anthroposofického pohledu na člověka a působení duše v tělesné trojčlennosti. Cílem je vědomé uchopení jednotlivých hudebních elementů a jejich terapeutické použití spolu s hlubším rozuměním zákonitostem lidské biografie a lidského duševně-duchovního vývoje. Jednotlivá studijní témata vedou od rozumění původu hudby, přes prožitek jednotlivých hudebních fenoménů až k jejich umělecko-terapeutickému uchopení v praktické práci.

Během semináře si na praktických ukázkách přiblížíme možnosti podpůrného působení muzikoterapie ve školním prostředí, v sociálních zařízeních nebo v individuální praxi.

Pro koho

Seminář je určen jak pro učitele uměleckých předmětů, tak pro aktivní hudebníky, které zajímá terapeutický přesah.

Lektor

Jan Chromeček vystudoval Akademii sociálního umění Tabor, kde je v současné době lektorem. Sedm let pracoval jako učitel hudby a muzikoterapeut ve Svobodné speciální škole Jana Amose Komenského v Praze (dnes Základní škola a střední škola Waldorfská), dále jako učitel hudby a muzikoterapeut ve waldorfské škole v Praze v Jinonicích. Při ČVUT v Praze vede uměleckou hudební dílnu pro studenty technických oborů a spolupracuje s komunitním centrem Cheiron -T  v Táboře. Je lektorem akreditovaných kurzů pro pracovníky v sociálních službách - Specifika sociální práce s romským etnikem - nároky na sebezkušenostní a osobnostní rozvoj sociálního pracovníka a Úvod do využití muzikoterapie jako aktivizační techniky v sociální práci s romskou mládeží. 2018 - 2019 vyučoval hru na lyru na Mezinárodní konzervatoři Praha. V Akademii Tabor vede studium Muzikoterapie »

Termíny

9. prosince 2020
13. ledna 2021
17. února 2021
17. března 2021
14. dubna 2021
12. května 2021

Začátek je vždy v 18:00 hodin.

Kde

Akademie sociálního umění Tabor, Španělská 10, Praha 2, 12000

Cena

Cena za seminář je 300,- Kč, studenti a členové Akademie Tabor 200,- Kč.

 

Přihlásit se - Muzikoterapie - léčivé síly v hudbě