Muzikoterapie - základní témata

Semináře muzikoterapie

Témata muzikoterapie na Akademii sociálního umění Tabor vychází z anthroposofického pohledu na člověka a působení duše v tělesné trojčlennosti. Cílem je vědomé uchopení jednotlivých hudebních elementů a jejich terapeutické použití spolu s hlubším rozuměním zákonitostem lidské biografie a lidského duševně-duchovního vývoje. Jednotlivá témata vedou od rozumění původu hudby, přes prožitek jednotlivých hudebních fenoménů až k jejich umělecko-terapeutickému uchopení v praktické práci. Během semináře si na praktických ukázkách přiblížíme možnosti podpůrného působení muzikoterapie ve školním prostředí, v sociálních zařízeních nebo v individuální praxi.

Pro koho

Seminář je určen jak pro učitele uměleckých předmětů, tak pro aktivní hudebníky, které zajímá terapeutický přesah.

Termíny a čas

26. června a 11. září 2021
- Proč může hudba léčit - zákonitosti hudebního řádu, který se zrcadlí v lidské konstituci, možnosti umělecké a terapeutické práce s lidovou hudbou, lidová píseň jako obraz člověka
- Skupiny hudebních nástrojů a jejich použití v muzikoterapii

Kurzy začínají v 10:00 hod. a předpokládaný konec je kolem 17:00 hod

Lektoři

Jan Chromeček
Jan Chromeček vystudoval Akademii sociálního umění Tabor, kde je v současné době lektorem. Sedm let pracoval jako učitel hudby a muzikoterapeut ve Svobodné speciální škole Jana Amose Komenského v Praze (dnes Základní škola a střední škola Waldorfská), dále jako učitel hudby a muzikoterapeut ve waldorfské škole v Praze v Jinonicích. Při ČVUT v Praze vede uměleckou hudební dílnu pro studenty technických oborů a spolupracuje s komunitním centrem Cheiron -T  v Táboře. Je lektorem akreditovaných kurzů pro pracovníky v sociálních službách - Specifika sociální práce s romským etnikem - nároky na sebezkušenostní a osobnostní rozvoj sociálního pracovníka a Úvod do využití muzikoterapie jako aktivizační techniky v sociální práci s romskou mládeží. 2018 - 2019 vyučoval hru na lyru na Mezinárodní konzervatoři Praha. V Akademii Tabor vede studium Muzikoterapie »

Bc. Daniela Dzvoníková
Daniela Dzvoníková je absolventkou Akademie sociálního umění Tabor. Dále vystudovala obor Speciální pedagogika - vychovatelství, který ukončila bakalářskou prací na téma „Život ve společenství jako způsob soužití a přijetí osob se zdravotním postižením“. Během roční praxe působila jako co-worker v Camphillu Cairnlee House poblíž skotského města Aberdeen. Pravidelně se účastní každoroční mezinárodní konference pro členy akreditovaných anthroposofických institucí spolupracujících na rozvoji vzdělávání v rámci anthroposofické léčebné pedagogiky a sociální terapie. V současné době studuje pětileté studium Nauka o Psyché a Logu, dvouletý seminář zaměřený na oblast léčebné pedagogiky akreditovaný MŠMT jako Podpůrná pedagogika a spolupracuje se sociálně terapeutickou dílnou Eliáš. V Akademii sociálního umění Tabor vyučuje předměty Pozorování přírody, Divadlo, Úvod do léčebné pedagogiky.

Cena

Cena jednoho semináře je 900 Kč, pro členy a studenty Akademie 700 Kč.

Kde

Akademie sociálního umění Tabor, Prokopská 8, Praha 1, 11800

Přihlásit se - Muzikoterapie - základní témata