Muzikoterapie - základní témata

Sobotní muzikoterapeutické semináře

Zveme na první z pěti jednodenních muzikoterapeutických seminářů. Na praktických ukázkách si přiblížíme možnosti podpůrného působení muzikoterapie ve školním prostředí, v sociálních zařízeních nebo v individuální praxi.

Seminář je určen jak pro učitele uměleckých předmětů, tak pro aktivní hudebníky, které zajímá terapeutický přesah. Cyklus těchto pěti seminářů je možné navštívit jednotlivě nebo jako celek.

Témata prvního setkání: Proč může hudba léčit - tajemství hudebního řádu, který se zrcadlí v lidské konstituci, možnosti umělecké a terapeutické práce s lidovou hudbou, lidová píseň jako obraz člověka

Více o semináři »