Otevřený seminář

Jednotlivá víkendová setkání semináře jsou zasazena do rytmu roku v osách kříže svátků sv. Michaela, Vánoc, Velikonoc a sv. Jana, odkud vychází i základní myšlenka sepětí otevřených cyklů studia s ročním koloběhem.

Ve školním roce 2018 / 2019 otevíráme nové studium s názvem "Otevřený seminář", který vznikl ze zájmu současných i bývalých studentů Akademie sociálního umění TABOR o pokračování a rozvíjení témat především z okruhu studia Léčebné pedagogiky a sociální a umělecká terapie.  Po předchozí domluvě je možno nastoupit do studia i v průběhu roku, seminář je chápán jako časově otevřený, tedy při trvajícím zájmu studujících jako nekonečný.

Náplň studia

Důraz a smysl semináře vychází z vlastní iniciativy studujících o jednotlivá probíraná témata a tedy též z přímé účasti na tvorbě rozvrhu studia, do kterého je možno i v průběhu roku aktivně vstupovat.

Termíny otevřeného semináře pro školní rok 2018/2019

12.-14.10. Michaelské setkání, 30.11.-2.12.Vánoční setkání

Podrobnosti a přihlášení

Martin.Semerad@akademietabor.cz