Úvod do využití muzikoterapie v sociální práci s romskou mládeží

Termín a rozsah

Rozsah kurzu: 8 hodin, číslo akreditace u MPSV - A2020/0161-SP/PC
Termín: 25. listopadu 2020

Anotace

Kurz se zabývá využitím hudební terapie v praxi sociálního pracovníka při práci s romskou mládeží. Koncepce kurzu vychází z aktivního uchopení základních specifik romského etnika, socikulturního hendikepu, za pomoci využití hudebních a muzikoterapeutických technik. Kurz rozšiřuje základní koncepty sociální práce o znalosti a dovednosti vycházející z porozumění tradičním fenoménům romského etnika, kdy společný zážitek prostřednictvím hudby vytváří konstruktivní emocionální vazby mezi soc.pracovníky a klienty, které posilují impakt pracovníka vůči klientovi v interakci sociální práce.

Cílovou skupinou jsou rodiny ohrožené chudobou, sociálním vyloučením, obyvatelé vyloučených lokalit a děti ohrožené sociálním vyloučením.

Další info na  posta@akademietabor.cz   nebo na tel. 731117370.

Lektoři

Mgr. Martin Procházka
Jan Chromeček
Více o lektorech

Místo

Akademie sociálního umění TABOR, Španělská 10, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, mapa »
Vchod recepcí z ulice Na Smetance (bezbariérový vstup). 

Cena

Pro individuální zájemce 1500,- . Cena je splatná před zahájením kurzu.

V případě, že budete chtít připravit kurz na klíč přímo pro Vaší organizaci, bude cena sjednána dohodou,
se započtením cestovních výloh. Při větším počtu účastníků je cena pro organizaci výhodnější.

Způsob úhrady:
1. Převodem na účet 2200310096/2010 u Fio banky. Jako variabilní symbol (důležité!) použijte Vaše
rodné číslo, do zprávy pro příjemce napište laskavě název a datum kurzu.
2. Fakturou.

Přihlásit se - Úvod do využití muzikoterapie v sociální práci s romskou mládeží