Úvod do využití muzikoterapie v sociální práci s romskou mládeží

Akreditovaný kurz pro pracovníky v sociálních službách. Koncepce kurzu vychází z aktivního uchopení základních specifik romského etnika, sociokulturního hendikepu, za pomoci využití hudebních a muzikoterapeutických technik.

25. listopadu 2020
Tento kurz je určen především pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách (dle § 116 odst.
9 Zákona), v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež, denních stacionářích apod. 

Více zde >>