Persönlichkeit-transformation Studium

Cílem výuky je snaha o rozumění motivům jednání druhých lidí a z tohoto hlubokého rozumění i možnost skutečné pomoci.

Program Osobnostně transformační studium v oboru Léčebná pedagogika a sociálně umělecká terapie je vhodný pro ty, kteří chtějí vědomě pracovat na rozvoji své osobnosti se zájmem uplatnit se ve všech profesích, kde se pracuje s člověkem v jeho nejrůznějších životních i sociálních situacích (školky, školy, dětská zařízení, nízkoprahová centra, podniky, terapeutika, nemocnice atp.).

Toto studium je v zahraničí akreditováno Konferencí pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii (KHS), která je součástí Lékařské sekce při Svobodné vysoké škole pro duchovní vědu v Goetheanu ve švýcarském Dornachu. V ČR je studium garantováno Asociací pro léčebnou pedagogiku, sociální a uměleckou terapii.

Hledání svobody a sebe sama jako studijní proces

Práce na sobě je zásadní součástí celkového studijního procesu, protože individualita jednotlivce je schopná rozumět individualitě druhého člověka jen tehdy, pokud si je vědoma sama sebe. Toto studium je velmi náročné na práci studenta s vlastní sebereflexí, sebekontrolou a seberegulací. Klíčové jsou otázky:

Jsem tím, kým jsem nebo jsem tím, kým "chci" být nebo jsem tím, kým mne chce mít mé okolí?

Znám své rezervy?

Umím spolupracovat?

Jsem svobodný?

Žiji skutečnost vlastního Jáství?

Setkání se s vlastní individualitou je podstatným východiskem osobnostně transformačního studia. Ne každý je schopen a ochoten se setkat s vlastními rezervami. Ne každý má potenciál vlastní rezervy proměnit.

Na základě naučených východisek a představ jsme naučeni konstruovat obraz vlastní osobnosti, který nám přináší řadu strategií v komunikaci i v prožívání světa. Kde v tomto procesu stojí svobodná individualita? Koncepce studia umožňuje reflektování dosavadních struktur osobnosti v myšlení, cítění a jednání. Umožňuje studentům koncepci vlastní budoucnosti, neboť se mohou stát tvůrci vlastního osudu. Pracujeme s psychospirituální krizí a student je doprovázen zkušeným lektorem, terapeutem. Přístup ke studentovi je individuální a péče o studenty zahrnuje i individuální konzultace.

Náplň studia

Studium vychází z anthroposofické antropologie a je založeno na setkání se sebou i s ostatními na základě sociální a umělecké terapie. Léčebná pedagogika a sociálně umělecká terapie je možným východiskem pro absolventa, který bude chtít proměnit osobnostní transformaci v čin směřující k pomoci dalším lidem.

Tematické okruhy:

  • Anthroposofická antropologie
  • Praktické studium uměleckých terapií (arteterapie, muzikoterapie, eurythmie, dramaterapie)
  • Filosofie a umění
  • Prostor a čas – dimense lidské existence
  • Geneze osobnosti a kritické momenty tohoto procesu
  • Člověk jako tvůrce vlastního osudu
  • Úvod do biografické práce