Studium
 • DENNÍ / DÁLKOVÉ / JEDNOLETÉ ORIENTAČNÍ

 • Léčebná pedagogika, sociální a umělecká terapie

 • Osobnostně transformační studium

 • Arteterapie, Muzikoterapie, Eurytmie

 • Waldorfský seminář

 • Nauka o Psyché a Logu

Více o oborech
Semináře a workshopy
 • Pravidelné večerní semináře

 • Umělecké workshopy

 • Letní semináře
   

 

 

 

Více o seminářích
Akreditované kurzy
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

 • Kurzy následného vzdělávání

 

 

Více o kurzech

Reference studentů

Díky Akademii sociálního umění se můj život proměnil od samého základu.

Dostal jsem se do společnosti úplně jiných lidí, než jaké jsem vyhledával sám, což bylo pro mě ze začátku velmi zvláštní, teď to vidím tak, že nic lepšího mě potkat nemohlo. Studium mě pohltilo a začal jsem nasávat nové impulsy a učit se mnoho nových věcí, v kruhu spolužáků jsme se poznávali navzájem a zároveň se každý učil poznat více i sám sebe. Po létech stagnace to bylo pro mě jako živá voda. (...)“

- Tomáš Matis, absolvent Akademie, pracovník Sociálního atelieru Tilia

Proč jít studovat Akademii Tabor?

„Myslím, že pro mne byla na Akademii velmi důležitá biografická práce. Je to největší dobrodružství, jaké může člověk zažít. Luštit tajemství vlastního osudu. Kdo jsem, odkud jsem přišla, kam směřuji. Je to cesta odvahy, síly a pokory (...)“

- Zdena Bouchalová, majitelka nekuřácké a nealkoholické Kavárny U Madony

Byla jsem zvyklá se hodně učit

"Na Akademii jsem prišla hned po maturitě z přírodovědného gymnázia. Byla jsem zvyklá se hodně učit – nové teorie, věci zpaměti... První tři semestry na Akademii jsem bojovala s tím, jak si udělat představu o tom, co se na této škole vůbec děje. Intelektuální oblast, která byla zvyklá pracovat na gymnáziu už nebyla oslovovaná v první řadě a o zbytku mé maličkosti jsem měla jen velmi mlhavou představu. Má to vůbec cenu, vyvíjím se, když se intelektuálně neučím? , napadalo mě. Někde jsem cítila, že se něco děje. Ale co a kde? (...)"

- Renata Bühring, absolventka Akademie, pracovnice v sociálně-terapeutickém zařízení Dorf Seewalde v Německu

Koncept vzdělávání

Od roku 2007 je Akademie Tabor akreditována jako vzdělávací organizace u Anthroposofic Council for Inclusive Social Development. ACISD je součástí Lékařské sekce při Svobodné vysoké škole pro duchovní vědu v Goetheanu ve švýcarském Dornachu. Vzdělávání v Akademii Tabor vychází  z anthroposofické antropologie Rudolfa Steinera.

Myšlení

Základem výuky je sokratický rozhovor. Pedagog přináší výukovou látku formou otázek a studenti je řeší.

Umění

Metodou výuky je vždy vlastní umělecký prožitek a jeho reflexe.

Vztahy

Výuka stojí na procesech, které probíhají v učebním kruhu i v každém jednotlivci.

Země

Praktická část výuky probíhá v sociálně terapeutickém centru v Nové Vsi nad Popelkou a jejím smyslem je umožnit studentům vyspěstovat si vztah k zemi a realitě, aby byl zřejmý rozdíl mezi realitou a realitou virtuální.

Akreditace a granty

Anthrophosophic council
Evropské strukturální fondy
EU-next generation
Ministerstvo kultury
NPO
svatá trojice
mk.jpg

Jsme členy organizací

ECCE
 Curative Education and Social Therapy in Europe - Network