Granty z výzev NPO

V tomto školním roce pokračujeme v realizaci projektu podporujícím rozvoj kreativního učení s názvem Umění, jako cesta poznání II, který je financovaný z Národního plánu obnovy v gesci Ministerstva kultury a spolufinancovaného z EU, ze kterého podporujeme vzdělávání pedagogů (současných i budoucích) a jejich rozvoj v kreativním učení v oblastech:

  • výtvarné umění
  • hudba
  • divadlo a řeč
  • pohybové umění - eurytmie
  • léčebná a waldorfská pedagogika
  • historie umění a kulturní epochy lidstva

Blíže o možnostech zapojení se do vzdělávacího semináře na posta@akademietabor.cz