MŠMT

Akademii sociálního umění Tabor byla udělena 8. června 2012 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy akreditace k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Akreditované jsou tyto vzdělávací programy:

Terapeutické aspekty výtvarných technik 

Forma: Tento seminář sestává celkem z 9 víkendových seminářů a 1 vícedenního soustředění 
Rozsah: 1 rok 
V semináři absolvují účastníci celkem 236 vyučovacích hodin, z toho bude 102 hodin zaměřeno na přednáškovou a diskusní činnost, 112 hodin pak bude věnováno uměleckým činnostem a 12 hodin závěrečným pracím a evaluaci. 

Imaginativní matematika 

Forma: prezenční 
Rozsah: jednodenní seminář o celkové délce 8 vyučovacích hodin