Lektoři

PhDr. Anežka Janátová

PhDr. Anežka Janátová

Narozena 1945 v Táboře. Po získání doktorátu v oboru pracovala několik let jako výzkumný pracovník, poté působila jako psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně a v Jedličkově ústavu v Praze, kde byla tři roky také ředitelkou. V roce 1992 založila Spolek pro léčebnou pedagogiku, sociální a uměleckou terapii v ČR – od roku 2017 přejmenován na Asociace pro léčebnou pedagogiku, sociální a uměleckou terapii v ČR →, kde je dodnes předsedkyní. V roce 1993 vytvořila koncepci Ateliéru léčebné pedagogiky a sociální terapie při Institutu pedagogiky volného času (soukromá, státem uznaná škola) a vedla jej do roku 1997, kdy založila Akademii sociálního umění TABOR. V roce 1993 iniciovala vznik Nadace Tábor a Sociálně terapeutického centra Tábor v Nové Vsi nad Popelkou, jehož součástí je i biologicko-dynamické zemědělství. Je konzultantkou několika chráněných dílen a spolupracuje s waldorfskými školami v ČR. Je předsedkyní Anthroposofické společnosti v ČR. V Akademii TABOR vede obor Nauka psyché a Logu →, poradenskou činnost a vyučuje zejména následující témata: Člověk jako tvůrce vlastního osudu; Prostor a čas - dimenze lidské existence; Sociální handicap; Logoterapie; Dramaterapie; Biografická práce.

Mgr. Martin Procházka

Mgr. Martin Procházka

Mgr. Martin Procházka vystudoval pedagogiku na FFUK. Je pracovníkem v sociálních službách pracující s neorganizovanou mládeží, převážně z romského etnika v Táboře a od roku 2017 je ředitelem waldorfské školy Mistra Jana v Ratibořských Horách, nedaleko Tábora. Pracuje také v oblasti individuální psychoterapie. Dva roky se věnoval přímé práci s lidmi postiženými drogou. Sedm let působil jako lektor primární prevence na základních a středních školách v Táboře a okolí, v současnosti spolupracuje na tomto tématu s waldorfskými školami v Praze Jinonicích, v Českých Budějovicích, v Příbrami a v Písku. Od roku 2006 je lektorem Akademie sociálního umění Tabor v Praze. Absolvoval Waldorfský seminář v Praze, sebezkušenostní výcvik "Práce na rozvoji osobnosti" a řadu dalších vzdělávání a kurzů. Základním východiskem osobnostního rozvoje však pro něj zůstává praxe a přímá práce s lidmi. Spolupracoval též několik let na vzdělávání začínajících sociálních pracovníků a přednášel o tématech závislostí a o práci s romským etnikem. Je lektorem akreditovaných kurzů pro pracovníky v sociálních službách - Specifika sociální práce s romským etnikem a Úvod do využití muzikoterapie jako aktivizační techniky v sociální práci s romskou mládeží. V Akademii Tabor vyučuje předměty: Úvod do anthroposofie, Úvod do filosofie svobody, Sociální handicap, Arteterapie - keramika. Je třídním asistentem dálkového studia..

Jan Chromeček

Jan Chromeček

Jan Chromeček vystudoval Akademii sociálního umění Tabor, kde je v současné době lektorem. Sedm let pracoval jako učitel hudby a muzikoterapeut ve Svobodné speciální škole Jana Amose Komenského v Praze (dnes Základní škola a střední škola Waldorfská), dále jako učitel hudby a muzikoterapeut ve waldorfské škole v Praze v Jinonicích. Při ČVUT v Praze vede uměleckou hudební dílnu pro studenty technických oborů a spolupracuje s komunitním centrem Cheiron -T  v Táboře. Je lektorem akreditovaných kurzů pro pracovníky v sociálních službách -Specifika sociální práce s romským etnikem - nároky na sebezkušenostní a osobnostní rozvoj sociálního pracovníka  Úvod do využití muzikoterapie jako aktivizační techniky v sociální práci s romskou mládeží.. Od září 2018 vyučuje hru na lyru na Mezinárodní konzervatoři Praha. V Akademii Tabor vyučuje tyto předměty: Člověk a hudba, Úvod do muzikoterapie, Divadlo, Popol Vuh, Ruská literatura. Je hlavním lektorem oboru Muzikoterapie.

Tomáš Boněk

Tomáš Boněk

Tomáš Boněk je knězem Obce křesťanů a lektorem Akademie sociálního umění Tabor v Praze. Přednáší o vývoji vědomí v kulturních epochách, mysterijní moudrosti a dějinách křesťanství, anthroposofii, duchovních aspektech ochrany životního prostředí a dalších tématech. Studoval na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy a na kněžském semináři Obce křesťanů ve Stuttgartu. Kněžské svěcení přijal v roce 2000. Po vysvěcení působil dva roky jako farář Obce křesťanů v africké Namíbii. Je členem představenstva Anthroposofické společnosti v České republice. Spolupracuje s Ekologickou sekcí České křesťanské akademie. Je redaktorem čtvrtletníku Obce křesťanů Okruh a střed. Pro nakladatelství Eminent napsal se svým otcem Janem Boňkem dvě knihy: České korunovační klenoty a Karlštejn. V Akademii Tabor vyučuje předměty: Vývoj vědomí v kulturních epochách, Starý zákon, Křesťanství jako mystická skutečnost.

Mgr. Tomáš Petr

Mgr. Tomáš Petr

Mgr. Tomáš Petr se podílí na vedení denního studia i studia při zaměstnání (dálkového), zabývá se především waldorfskou pedagogikou. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor geologické vědy, dále pak waldorfskou pedagogiku na Freie Hochschule Stuttgart. Působil 11 let jako učitel a ředitel waldorfské školy v Písku. Podílí se na práci Asociace waldorfských škol ČR, zejména v oblasti vzdělávání učitelů, působil jako konzultant pro vznikající waldorfskou školu, byl redaktorem časopisu Člověk a výchova.

V roce 2010-2013 by projektovým manažerem projektu ESF zaměřeného na další vzdělávání pedagogických pracovníků, kde též působil jako lektor.V současné době je garantem waldorfského semináře, který připravil ve spolupráci s Waldorfskou ZŠ a MŠ Brno a dalšími školami. V Akademii Tabor vyučuje předměty: Waldorfská pedagogika, Všeobecná nauka o člověku, Životopisy významných osobností. Je garantem oboru Waldorfská pedagogika → 

Mgr. Martin Semerád, Ph.D.

Mgr. Martin Semerád, Ph.D.

Mgr. Martin Semerád, Ph.D. je lektorem Akademie sociálního umění TABOR v Praze. Vystudoval magisterský obor "Matematická analýza" na Matematicko fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1999), obor Léčebná pedagogika a sociálně umělecká terapie v Akademii sociálního umění Tabor v Praze (2009) a doktorské studium oboru Filosofie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2011). Ve své doktorské práci Imaginace nekonečna rozvíjí koncept imaginativního přístupu v matematice, který dále uplatňuje ve výuce dětí i dospělých. Mezi oblasti jeho profesního zájmu patří filosofie matematiky, hermenautika, prostor a čas, hudba, včely. V Akademii Tabor vyučuje předměty: Prostor a čas, Timaios, Stará česká literatura.

Petr Janát Dolista

Petr Janát Dolista

Biodynamický zemědělec s mnohaletými zkušenostmi se sociální terapií v zemědělství, učitel zemědělství a dějepisu, zakladatel Agroakademie MUDr. Kampelíka – českého biodynamického vzdělávání a předseda spolku pro biodynamické zemědělství Přemysl. Na Akademii sociálního umění vyučuje Dějiny a historické exkurze, Trvale udržitelný život na Zemi a Život ve společenství.

Bc. Daniela Dzvoníková

Bc. Daniela Dzvoníková

Daniela Dzvoníková je absolventkou Akademie sociálního umění Tabor. Dále vystudovala obor Speciální pedagogika - vychovatelství, který ukončila bakalářskou prací na téma „Život ve společenství jako způsob soužití a přijetí osob se zdravotním postižením“. Během roční praxe působila jako co-worker v Camphillu Cairnlee House poblíž skotského města Aberdeen. Pravidelně se účastní každoroční mezinárodní konference pro členy akreditovaných anthroposofických institucí spolupracujících na rozvoji vzdělávání v rámci anthroposofické léčebné pedagogiky a sociální terapie. V současné době studuje pětileté studium Nauka o Psyché a Logu, dvouletý seminář zaměřený na oblast léčebné pedagogiky akreditovaný MŠMT jako Podpůrná pedagogika a spolupracuje se sociálně terapeutickou dílnou Eliáš. V Akademii sociálního umění Tabor vyučuje předměty Pozorování přírody, Divadlo, Úvod do léčebné pedagogiky.

Bc. Ada Rosin, dipl. arteterapeut

Bc. Ada Rosin, dipl. arteterapeut

Ada Rosin studovala umění a speciální pedagogiku v Izraeli (Kaye College for Education, Beer Sheva), poté v Německu (College for Art Therapy, Blaubeuren) pokračovala ve studiu arteterapie. Má bohaté terapeutické zkušenosti při práci v sociálních zařízeních zejména s lidmi s mentálním postižením a na klinikách v mnoha zemích (Velká Británie, Německo, Švýcarsko, Izrael), kde také pracovala s lidmi s rakovinou. V roce 2012 vedla první anthroposofické studium umělecké terapie v ČR na Akademii sociálního umění Tabor, poté vedla arteteraputické prosemináře a v září 2018 chystá další běh studia anthroposofické arteterapie. V současné době se věnuje lektorování, vedení kurzů a individuální terapeutické práci. V Akademii Tabor vyučuje předmět Arteterapie, je vedoucím oboru Arteterapie.

Kristýna Brabcová

Kristýna Brabcová

Kristýna Brabcová pochází z Prahy, dětství prožila v krásném prostředí na okraji Tiché Šárky. Po gymnáziu studovala pětiletý obor léčebné pedagogiky a sociálního umění na Akademii sociálního umění Tabor v Praze, kde se potkala s principy waldorfské pedagogiky a světovým názorem anthroposofie. V roce 2009 společně s několika přáteli založila občanské sdružení Waldorfská iniciativa Litoměřice. Toto sdružení si dalo za cíl založit takovou školu, která bude pružně reagovat na potřeby dětí a bude je doprovázet na jejich cestě za poznáním tak, aby mohly zůstat svobodné a přitom dostaly bezpečné hranice. Oblast waldorfské pedagogiky jí dovedla až ke studiu anthroposofické arteterapie. Čtyřleté studium dokončila v roce 2015. V Akademii Tabor je vedoucím oboru Arteterapie.

David J. Newbatt

David J. Newbatt

David J. Newbatt je malíř, waldorfský učitel a terapeut - sociální umělec. Strávil více než třicet let života působením v camphillských komunitách po celé Velké Británii, kde se specializoval na vzdělávání skrze výtvarné umění a drama. Již několik let žije a působí  v Cairnlee House → v Aberdeenu (Skotsko), je však aktivně činný po celé Evropě.  Zajímá se o malování a uměleckou tvorbu především prostřednictvím sociálního a terapeutického aspektu. V rámci cestování pomáhá budovat a posilovat různá společenství a iniciativy. Jeho přednášky jsou velmi živé, velmi intenzivní a především tvořivé. Témata, která David Newbatt v Akademii Tabor vyučuje: Sociální malování, 12 aspektů Michaela, Chymická svatba Christiana Rosenkreutze, Pohádka o Zeleném hadu a Krásné Lilii, Kaspar Hauser, Parsifal a další.

Web o Davidu Newbattovi →  
David Newbatt, barevné křídy a černá tabule...(video) → 

Bc. Markéta Krčková

Bc. Markéta Krčková

Markéta Krčková je absolventka oboru Léčebná pedagogika, sociální a umělecká terapie Akademie sociálního umění Tabor. Vystudovala Střední umělecko-průmyslovou školu v Turnově, na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 2016 dokončila bakalářské studium Pedagogiky na Universitě Karlově v Praze a zároveň nástavbové studium Arteterapie na Akademii sociálního umění Tabor s mezinárodním diplomem z Evropské akademie pro antroposofickou arteterapii (EAAAT). Zajímá se o uměleckou a arteterapeutickou práci Liane Collot d´Herbois, fenomén světla a tmy a mezi nimi se rodících barev. Od roku 2015 vede výtvarné dílny s arteterapeutickými prvky, Centrum pro seniory Elpida o.p.s., od roku 2016 má vlastní terapeutickou praxi s dospělými a dětmi. V Akademii sociálního umění Tabor vyučuje předmět Úvod do arteterapie.

Nataša Kraus

Nataša Kraus

Eurytmistka a lektorka Akademie sociálního umění TABOR Nataša Kraus se narodila v Srbsku a v současné době žije v Praze a v Berlíně. Ve Švýcarsku absolvovala seminář waldorfské pedagogiky, studium eurytmie ukončila v Berlíně. Od roku 1998 vedla svobodnou uměleckou činnost s různými skupinami v Petrohradě, Bělehradě, Praze, Sofii, Berlíně, Mnichově, Lipsku nebo Ulmu. Hlavní těžiště její práce spočívá v pohybovém vyjádření poesie německých, ruských, srbských a českých autorů a také ve vyjádření pohybového umění skrze hudbu skladatelů epoch minulých a také současných. Její solová vystoupení byla k vidění například v Oratoriu „Z kamení chléb“ Jaroslava Krčka nebo v opeře „ Pád Antikrista“ Viktora Ullmanna v Moravském divadle Olomouc. Od 2012 se věnovala koncepci a uměleckému vedení studijního oboru „Eurythmie, umění, estetika“ v Praze, které bylo v roce 2016 zakončeno absolventským představením v Divadle v Korunní v Praze. V Akademii Tabor vyučuje předmět Eurythmie a je hlavní lektorkou Eurytmického prosemináře.

Bc. Kateřina Matošková

Bc. Kateřina Matošková

(1982) Vystudovala Masarykovo gymnázium ve Vsetíně. Od roku 2001 žije v Praze a působí v Akademii sociálního umění Tabor, kde absolvovala pětileté studium oboru Léčebná pedagogika, sociální a umělecká terapie. Studium uzavřela diplomovou prací na téma Umění osobní asistence. V rámci praxe při studiu žila a pracovala deset měsíců v holandském camphillském společenství Maartenhuis na ostrově Texel. Po návratu z Holandska pracovala mj. jako asistent chráněného bydlení pro lidi s duševním onemocněním a více než pět let jako osobní asistent v pěstounské rodině dětí s handicapem, v této době absolvovala kurzy související s domácí péčí jako Základní kurz bazální stimulace, Systemická práce v rodině nebo seminář dr. Jiřiny Prekopové Obnova lásky v rodině. V současné době dokončuje studium speciální pedagogiky na Univerzitě Karlově v Praze. Podílí se na činnosti Spolku pro léčebnou pedagogiku a sociální terapii. Zaměřuje se na témata léčebná pedagogika, sociální terapie a anthroposofická péče. V Akademii Tabor se zaměřuje na témata: úvod do léčebné pedagogiky, Anthroposofická péče, Tkaní a předení.

Ing. Petr Šimek

Ing. Petr Šimek

Kreslení forem se věnuje více než 15 let. Vyučoval na waldorfských školách a spolupracoval na seminářích pro vzdělávání waldorfských učitelů v ČR. Nyní působí jako redaktor časopisu pro waldorfskou pedagogiku Člověk a výchova. Lektor Akademie sociálního umění TABOR. V Akademii Tabor vyučuje předmět Kreslení forem..

Nora Vockerodt

Nora Vockerodt

Paní Nora Vockerodt se narodila v roce 1949, vystudovala Humboldtovu univerzitu v Berlíně – obor divadelní a muzikální věda a dále divadelní vědu, tvořivou řeč (Sprachgestaltung) a zpěv (Škola pro odhalení hlasuve Švýcarsku. Je divadelní režisérkou a lektorkou pro obor Tvořivá řeč a dramatické umění na Akademii sociálního umění Tabor v Praze. Spolupracuje se Základní školou logopedickou a základní školou praktickou, dlouhodobě se také věnovala práci s dětmi a mládeží. Díky svým zkušenostem dokáže intenzivně pracovat s řečí a řeč napravovat, často také pracuje s gesty a jejich významem - jak pro divadelní projev, tak pro pedagogickou - terapeutickou oblast. V Akademii Tabor vyučuje předměty: Tvořivá řeč, Dramaterapie, Řecký pětiboj.

Ueli Seiler

Ueli Seiler

Ueli Seiler je waldorfský pedagog, astrolog, bard a dlouholetý ředitel Heimschule Schlöessli Ins ve Švýcarsku. Vedle nauky o barvách jsou dalšími z jeho hlavních přednáškových témat například obrazy severských mytologií, Edda a Kalevala Jako vystavující umělec se zúčastnil interaktivní výstavy Orbis Pictus – Labyrint světla v Praze – Bubenči – www.orbis-pictus.com. a dále na volném pokračování již zmíněného projektu s názvem Orbis Pictus aneb... s názvem PLAY v pražském Mánesu, kde 3. 11. 2010 převzal cenu WALD Press Award 2010 "za odvahu překonávat předsudky a dogmata při výchově mladých lidí ke svobodě a za celoživotní popularizaci waldorfské pedagogiky". Ueli Seiler na Play vystavoval svá díla zameřená na zrakové fenomény - skleněný hranol - prizma - rozkládající světlo do barevných spekter, barevné stíny a kruhy.

V Čechách mu zatím vyšly knihy Barvy: vidět - prožívat – rozumět (z německého originálu přeložil Radomil Hradil; ilustrace Pavel Seleši, vyd. 1., Praha, Wald Press, 2009) a u stejného vydavatele i Integrální nauka o hvězdách (2011) a Parzival. V Akademii Tabor přednáší témata: Nauka o barvách, Edda a Kalevala, Parzival, Dějiny psychologie, Biografie Rudolfa Steinera, Pestallozi, Integrální nauka o hvězdách…

Mgr. Eliška Salabová

Mgr. Eliška Salabová

Mgr. Eliška Salabová vystudovala Akademii sociálního umění TABOR v Praze a dále studovala umění a pedagogiku na německé Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft (umění a společnost). Čtyři roky pracovala v Německu v sociální oblasti s dospělými a dětmi a absolvovala stáže na německých waldorfských školách. Žije ve vznikajícím společenství v Nové Vsi nad Popelkou, kde pracuje s dětmi ze základní školy a v chráněné dílně Tilia, která tvoří se dřevem. Zabývá se otázkami propojení každodenního života s uměleckými prvky a společenstvím. V Akademii Tabor vyučuje předmět Embryologie.