Jednoletý arteterapeutický proseminář (od září 2023)

Anthroposofická arteterapie spojuje umění, uměleckou tvorbu a terapeutické procesy a rozvíjí schopnost vidět, vnímat a rozumět člověku v jeho souvztažnosti se světem.

Akademie sociálního umění Tabor otevírá ve školním roce 2023/2024 jednoletý proseminář arteterapie s názvem Barvy mezi nebem a zemí v arteterapeutickém pojetí.

Anthroposofická arteterapie spojuje umění, uměleckou tvorbu a terapeutické procesy a rozvíjí schopnost vidět, vnímat a rozumět člověku v jeho souvztažnosti se světem. Smyslem tohoto působení je schopnost přiblížit se jak k sobě samému, tak k ostatním. Proto zde velkou roli hraje také proces sebepoznávací.

Proseminář je určen pro učitele, speciální pedagogy, výtvarné pedagogy, výchovné poradce, vychovatele, studenty pedagogických a uměleckých škol, kteří chtějí prohloubit a rozšířit své osobní zkušenosti a dovednosti v oblasti pedagogické, výchovné a terapeutické, ale také pro všechny se zájmem o uměleckou tvorbu a umělecký proces vedoucí k vnitřnímu prožitku, relaxaci a sebepoznání. Proseminář zahrnuje devět víkendových setkání v průběhu roku.

 

Anotace

Nebe a země jsou dva světy, které k sobě neodmyslitelně patří. Jsou to dva celky, které tvoří jednotu a všechny aspekty mezi nimi přináleží oběma světům a vzájemně se ovlivňují.

Tak například planety byly již velmi dávno součástí moudrosti a povědomí starých kultur. V dnešní době jsme víceméně obeznámeni například s Marsem, Venuší a jejich mužskou a ženskou kvalitou. Anthroposofie na základě znalosti o planetách umožňuje nový pohled na svět a působení v různých oblastech (v medicíně, v zemědělství, v biografické práci atd...).

Stejně tak rytmus je všude kolem nás, je přirozenou součástí našeho života. Je pro nás dobře známý, avšak v dnešní době zároveň těžko uchopitelný. V přírodě a v kosmu nacházíme rytmus v podobě střídání dne a noci, střídání ročních období, v pohybu planet a stejně tak nacházíme rytmus v nás – v dechu, v tepu našeho srdce, v řeči, v chůzi. Rytmem jsme s přírodou spojeni a vzájemné působení nás vede k vědomému vnímání ročního koloběhu a života samého. V rytmu se nachází léčivá síla, harmonie, která v nás rozvíjí cit pro krásno.

Setkání budou věnována poznání a uměleckému prožívání kvalit planet sluneční soustavy, barev mezi nebem a zemí a uchopení rytmu, který je součástí našeho života. K jejich tajemství se přiblížíme v rámci praktikování různých uměleckých cvičení s využitím rozličného materiálu. Podstatné bude zažít Krásu, Harmonii a Úctu – tři podstatné prvky v terapii.

Lektorka Bc. Ada Rosin, dipl. Arteterapeut

Ada Rosin studovala umění a speciální pedagogiku v Izraeli (Kaye College for Education, Beer Sheva), poté v Německu (College for Art Therapy, Blaubeuren) pokračovala ve studiu arteterapie. Má bohaté terapeutické zkušenosti při práci v sociálních zařízeních zejména s lidmi s mentálním postižením a na klinikách v mnoha zemích (Velká Británie, Německo, Švýcarsko, Izrael), kde také pracovala s lidmi s rakovinou. V roce 2012 vedla první anthroposofické studium umělecké terapie v ČR na Akademii sociálního umění Tabor, poté vedla arteteraputické prosemináře a v září 2018 chystá další běh studia anthroposofické arteterapie. V současné době se věnuje lektorování, vedení kurzů a individuální terapeutické práci. V Akademii Tabor vyučuje předmět Arteterapie, je vedoucím studia Arteterapie.

 

Cena

Cena za proseminář, který se skládá z devíti víkendových setkání (pátek večer – neděle poledne) je 28 000,- Kč.

 

Podmínky přijetí

Podmínkou není umělecké nadání, znalosti či jakákoliv výtvarná zkušenost, pouze chuť tvořit a otevřenost vůči tomu, co přichází. Přihlášku s životopisem (ne strukturovaný) posílejte na adresu posta@akademietabor.cz