Jednoletý arteterapeutický proseminář

Anthroposofická arteterapie spojuje umění, uměleckou tvorbu a terapeutické procesy a rozvíjí schopnost vidět, vnímat a rozumět člověku v jeho souvztažnosti se světem.

Akademie sociálního umění Tabor otevírá ve školním roce 2024 / 2025 jednoletý proseminář Arteterapie s názvem "Cesta k arteterapii".

Proseminář je určen pro učitele, speciální pedagogy, výtvarné pedagogy, výchovné poradce, vychovatele, studenty pedagogických a uměleckých škol, kteří chtějí prohloubit a rozšířit své osobní zkušenosti a dovednosti v oblasti pedagogické, výchovné a terapeutické, ale také pro všechny se zájmem o uměleckou tvorbu a umělecký proces vedoucí k vnitřnímu prožitku, relaxaci a sebepoznání.

Zároveň může být proseminář nahlédnutím pro zájemce o arteterapeutický pětiletý výcvik, který otevíráme na podzim 2025.

Arteterapie spojuje umění, uměleckou tvorbu a terapeutické procesy a rozvíjí schopnost vidět, vnímat a rozumět člověku v jeho souvztažnosti se světem. Smyslem tohoto působení je schopnost přiblížit se jak k sobě samému, tak k ostatním, proto zde velkou roli hraje také proces sebepoznávací.

Základem prosemináře je umělecká tvorba (kresba, malba, modelování), ve které jsou použity terapeutické techniky a volná umělecká práce, takže člověk může hledat, objevovat, nacházet a prožít „terapeutické“ v umění a „umělecké“ v terapii. Vzniká tak most mezi uměním a terapií, kdy přes vnitřní zkušenost poznáváme sebe a skrze tuto zkušenost zároveň i svět kolem nás. Otevírají se nám tak nové možnosti, přicházejí otázky, podněty, které náš život obohacují, a na základě toho dokážeme vzít impulsy, které k nám přicházejí, do vlastních rukou. Radost z tvorby a umělecký prožitek člověka zároveň naplňují a obohacují v oblasti duševní a díky tomu může objevovat krásu, rozvíjet empatii, nacházet harmonii a takto působit jak na sebe, tak na své okolí. V celém procesu tedy zažíváme, jak terapie může být uměním a umění terapií.

Náplň a průběh studia
Proseminář zahrnuje devět víkendových setkání v průběhu roku. Seznámíme s technikami kresby, malby a modelování, které v rámci jednotlivých témat budeme uchopovat, prohlubovat a nacházet jejich zákonitosti. Přes vnímání a ponoření se do světa barev tak zažijeme kvalitu citu v malování, pozornost a koncentrace budou nástroji v kreslení a svou vůli otiskneme do hmoty, kterou budeme přetvářet do nejrůznějších podob. Zažívat budeme nejen svůj vnitřní proces, ale při skupinovém malování vstoupíme do společného sociálního procesu, který vytvoří pomyslný most mezi námi a prožíváním a vnímáním druhých.

Účastník kurzu tak kromě uměleckého procesu zakusí proces prožitkový a sebepoznávací, díky kterému může odkrývat aspekty své osobnosti a na základě toho rozvíjet svou jedinečnost, díky které může ve světě vědomě působit.

V průběhu studia budou probíhat tato témata:

  • Co je terapie. Jak se umění stane terapií.
  • Terapeutické techniky v oblasti malování, kreslení, modelování
  • Tajemství, podstata a význam barev
  • Vlastnosti barev a jejich působení
  • Kvalita světla a temnoty
  • Linie, plochy, kompozice a další...

Lektorka Bc. Ada Rosin, dipl. Arteterapeut
Ada Rosin studovala umění a speciální pedagogiku v Izraeli (Kaye College for Education, Beer Sheva), poté v Německu (College for Art Therapy, Blaubeuren) pokračovala ve studiu arteterapie. Má bohaté terapeutické zkušenosti při práci v sociálních zařízeních zejména s lidmi s mentálním postižením a na klinikách v mnoha zemích (Velká Británie, Německo, Švýcarsko, Izrael), kde také pracovala s lidmi s rakovinou. V roce 2012 vedla první anthroposofické studium umělecké terapie v ČR na Akademii sociálního umění Tabor, poté vedla arteteraputické prosemináře a na podzim 2025 chystá další běh arteterapeutického výcviku. V současné době se věnuje lektorování, vedení kurzů a individuální terapeutické práci. V Akademii Tabor vyučuje předmět Arteterapie, je vedoucím studia Arteterapie.

Cena
Cena za jednoletý proseminář je 28 000 Kč. Proseminář zahrnuje devět víkendových setkání.

Podmínky přijetí
Podmínkou není umělecké nadání, znalosti či jakákoliv výtvarná zkušenost, pouze chuť tvořit a otevřenost vůči tomu, co přichází. Přihlášku s životopisem (ne strukturovaný) posílejte na adresu posta@akademietabor.cz

Přijímací pohovory (v Praze)

7.6. a 12. 7. 2024
Je možné se domluvit i na pohovoru v Brně v individuální termínu.

Termíny jednotlivých setkání připravujeme.